Christelijke leiders uiten misnoegen over coronamaatregelen

Christelijke leiders hebben vandaag aan assembleevoorzitter Marinus Bee hun misnoegen geuit over de coronamaatregelen. Een groot aantal geestelijke leiders van verschillende kerken heeft samen met haar achterban haar misnoegen kenbaar gemaakt over de recente COVID-19-beperkende maatregelen, die door de regering zijn genomen.
De geestelijken schrijven in een petitie dat zij zich volop hebben voorbereid om kerstfeest met inachtneming van alle voorgeschreven COVID-19-protocollen te vieren in de verschillende gebedshuizen.

Bee vraagt christenen om in gebed te blijven. Foto: DNA

De petitionarissen vinden dat zij van het ene op het andere moment onaangenaam zijn verrast met een maatregel, waarbij niet meer dan tien personen bij elkaar mogen komen. Dit komt erop neer dat de kerkdeuren gesloten moeten blijven, wat als zeer onsmakelijk wordt ervaren.
In de kerstperiode wordt de komst van God, de Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde, een van de meest belangrijkste periode is van het jaar. De geestelijken schrijven in de petitie dat zij zich volop hebben voorbereid om dit feest, met inachtneming van alle voorgeschreven COVID-19-protocollen, dan ook te vieren in de verschillende gebedshuizen.
“De pandemie is een uitdaging voor ons allen. Daarom vraag ik u om in gebed te blijven,” zei Bee bij het in ontvangst nemen van een petitie van christelijke kerken.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald