Chinese ambassadeur schenkt 51 laptops aan DNA

De Chinese ambassadeur Han Jing heeft tijdens een beleefdheidsbezoek aan Assembleevoorzitter Marinus Bee, de ruim 45 jaar vriendschapsrelatie met Suriname opnieuw benadrukt. De relatie tussen Suriname en China heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld in een warme sfeer, gebaseerd op wederzijds voordeel en respect. De ambassadeur heeft 51 laptops gedoneerd aan DNA. In het verleden zijn er ook laptops en printers geschonken aan het hoogste College van Staat.Assembleevoorzitter Bee zegt desgevraagd aan Suriname dat hij voor gaat stellen aan het college om de laptops ter beschikking te stellen van personeelsleden, die van huis uit het werk moeten verrichten. De Assembleeleden hebben recent nog laptops in bruikleen gekregen. “We stonden op het punt om voor een paar afdelingen laptops te kopen om het werken van huis uit te stimuleren. De eerste acht zijn reeds aangeschaft”, deelt Bee mee. De geste van de Chinese ambassadeur wordt bijzonder gewaardeerd, merkt hij op. Ze illustreert ook de goede vriendschapsbanden tussen de twee landen. De DNA-voorzitter heeft tijdens het gesprek aangegeven dat hij de bijdrage in de vorm van donaties van persoonlijke beschermingsmiddelen en de 100.000 doses Sinopharm-vaccin door de Chinese autoriteiten in de strijd tegen het Coronavirus op prijs stelt, meldt de Communicatie- en Informatieafdeling van DNA. Vanaf het begin van de diplomatieke betrekkingen heeft elke regering van Suriname zich consequent gecommitteerd aan vriendschappelijke betrekkingen in het algemeen en aan het Eén China-beleid in het bijzonder. De Volksrepubliek China heeft ook consequent ondersteuning geboden bij het voltooien van samenwerkingsprojecten gericht op de ontwikkeling van Suriname. Er zijn diverse projecten gerealiseerd met zowel de Chinese overheid als het Chinese bedrijfsleven. De bilaterale relatie tussen de Republiek Suriname en de Volksrepubliek China is er een van strategische waarde en belang. Deze relatie strekte zich uit tot verschillende terreinen zoals gezondheidszorg, handel en economische samenwerking, cultuur, onderwijs en capaciteitsopbouw, huisvesting, infrastructuur, agrarische sector, veiligheid en gemeenschapsontwikkeling.