Centrale Bank roomt SRD 1 miljard af

06/06/2021 09:02

-
Ivan Cairo


 

PARAMARIBO –
De afgelopen periode is door de Centrale Bank van Suriname bijkans SRD 1 miljard uit de Surinaamse economie afgeroomd. Onder andere met het monetair instrument van afroming tracht de bank de wisselkoers voor vreemde valuta onder controle te krijgen. De komende tijd zal daarmee worden doorgegaan en zullen via de handelsbanken termijndeposito’s worden aangeboden met inlegtermijnen van drie maanden tot een jaar en rentes vanaf 20 procent. De termijndeposito’s zullen zowel aan particulieren als bedrijven worden aangeboden. Dat kwam naar voren tijdens een virtuele meeting van de top van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en cambiohouders.

Onlangs stelde financiënminister Armand Achaibersing dat in 2019
en 2020 bijna SRD 12 miljard extra in de economie is gepompt door
de regering. Van 2015 tot en 2020 is in totaal SRD 19 miljard extra
in omloop gebracht. Dit geld waar geen productie tegenover stond
heeft bijgedragen aan de scheve verhoudingen in de economie
inclusief de druk op de wisselkoers. Tijdens de meeting met
cambiohouders stelde William Orie, directeur Monetaire Zaken, dat
met de termijndeposito’s gestreefd wordt zoveel als mogelijk de
overtollige liquiditeiten aan Surinaamse dollars voor kortere of
langere tijd te doen binden, speculanten een alternatief aan te
bieden dan vluchten in valuta en marktverstoringen te
veroorzaken.

Het streven is ook de SRD als munt versterken en valuta los te
krijgen om te gaan beleggen in de SRD met de aantrekkelijke rentes.
Dit moet ook resulteren in vermindering van de druk op valuta om
zodoende ook de wisselkoers onder controle te krijgen. Tijdens de
ontmoeting werd meegedeeld dat de wisselkoers maandag aanstaande
door de CBvS wordt losgelaten, een van de eisen van het IMF waaraan
moet worden voldaan wil Suriname het beoogde ondersteuningspakket
van 690 miljoen US dollar krijgen. De officiële mededeling over het
loslaten van de wisselkoers zal door de minister van Financiën en
Planning worden gedaan. Ook andere besluiten die hiermee verband
houden zullen door de bewindsman bekendgemaakt worden.

Volgens directeur Financiële Markten, Sanjay Gaurishankar,
zullen vanaf maandag 7 juni ook de brandstofprijs en douanerechten
op basis van de nieuwe, vrijemarktkoers worden berekend daar het
niet langer mogelijk zal zijn dat meerdere koersen in de economie
gehanteerd worden. De mate van vraag en aanbod zal echter wel
worden gemonitord door de Centrale Bank die bij oprispingen zal
interveniëren met valuta. Gaurishankar benadrukte dat de eventuele
koersoprispingen wel moeten passen binnen de verwachte
macro-economische omstandigheden en geen gevolg zijn van speculatie
en/of koersopdrijving. De Centrale Bank zal indien nodig ingrijpen
en zowel informele als formele marktpartijen aanpakken bij
onregelmatigheden.

Dagelijks zullen cambio’s en banken op drie momenten door middel
van speciale formulieren aan de CBvS moeten rapporteren. Op termijn
zal een elektronisch platform komen waarop alle banken en cambio’s
zitten en in real time de koersontwikkelingen zullen worden
bijgehouden en de koersbewegingen kunnen worden gemonitord. Het
loslaten van de koers betekent volgens het CBvS-directielid geen
bandeloosheid of free for all. De bestaande en nog uit te vaardigen
richtlijnen blijven van kracht. Cambio’s zullen hun valuta nog aan
de CBvS mogen aanbieden, maar die zal niet “de volle buit opkopen
daar dit niet de wens is van het IMF”.

De Centrale Bank zal marktconform valuta opkopen en afhandelen.
Tijdens de meeting opperden de cambiohouders verschillende
zorgpunten. Zij voerden aan dat er nog steeds een achterdeur is
voor importbedrijven die van informele valutaverkopers deviezen
betrekken en “deze zonder enig probleem kunnen afstorten op hun
rekeningen bij de banken”. De cambio’s willen weten hoe de rol van
de informele marktpartijen zal worden beperkt met het nieuw in te
voeren wisselkoersregiem om ongewenste marktverstoringen te
voorkomen. Zij gaven aan dat er bij het afstorten door importeurs
een “herkomstverklaring” verplicht gesteld dient te worden, iets
waar ze al lang op aandringen maar nog steeds niet gerealiseerd kan
worden.

De wisselkantoren wilden ook weten wat er zal gebeuren met de
onzichtbare chartale Surinaamse dollars die mogelijk nog in omloop
zijn en hoe deze te binden. Ze brachten verder naar voren dat de
banken die girale euro’s ontvangen voor het uitbetalen van geld dat
mensen vanuit het buitenland naar familie in Suriname overmaken een
dreiging vormen voor de eurokoers. Zij kunnen aldus de
cambiohouders oneigenlijk concurreren door iets hoger te bieden dan
de internationale ruilkoersverhoudingen minus de 4 punten zoals aan
de cambio’s aangeboden. De Centrale bank is gevraagd op zij ook
geen koersnoteringen voor de euro kan doen die 4 punten minder zijn
dan de op dat moment geldende internationale ruilkoers. Ook wilden
ze weten hoe lang de CBvS zal interveniëren en hoe duurzaam deze
interventies zullen zijn.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname