Cellenhuis Keizerstraat wordt corona-opvang arrestanten

27/05/2021 05:50

-
Ivan Cairo

Commissaris van politie Henry Seedorf zegt dat cellenhuis Keizerstraat wordt ingericht om positief geteste arrestanten op te vangen.
:
 

PARAMARIBO –
Het cellenhuis van Bureau Keizerstraat wordt in gereedheid gebracht om arrestanten die positief getest zijn op het Covid-19-virus op te vangen. Na het opstootje van dinsdag, waarbij gedetineerden uit onvrede met de plaatselijke situatie vernielingen hadden aangericht in het cellenhuis van Bureau Nieuwe Haven, wordt Nieuwe Haven volledig ontruimd. Een deel van de arrestanten wordt overgeheveld naar één van de penitentiaire inrichtingen en wordt de rest overgeheveld naar andere politiecellenhuizen. Dat deelt politiecommissaris Henry Seedorf mee aan de Ware Tijd.

Gedetineerden kwamen dinsdag in opstand omdat naar hun gevoel de
autoriteiten niet serieus omgingen met de coronabesmettingen in het
cellenhuis. Zeker 25 arrestanten waren positief getest op het
longvirus maar werden niet geïsoleerd van de rest van de populatie.
Andere gedetineerden vreesden daardoor ook besmet te zullen raken
en kwamen toen in opstand. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de
besmette gedetineerden zouden worden ondergebracht in het
cellenhuis van politiebureau Houttuin.

Het personeel van die post weigerde echter mee te werken aan de
opvang uit vrees ook besmet te kunnen raken. Naar hun oordeel waren
de faciliteiten voor opvang van geïnfecteerde personen ongeschikt.
Seedorf oriënteerde zich ter plekke en constateert dat daar
inderdaad niet geschikt is voor opvang van besmette gedetineerden.
Er is sprake van ruimten met een slechte ventilatie. Als tweede
optie was het cellenhuis van politiepost Flora, maar ook die bleek
ongeschikt. De ruimte waar arrestanten konden luchten is namelijk
na een uitbraakpoging destijds volledig afgesloten waardoor ook
daar sprake is van een ventilatieprobleem.

Nu is besloten dat het cellenhuis Keizerstraat volledig ontruimd
zal worden om besmette arrestanten te kunnen accommoderen. Hier kan
een betere management van de populatie plaatsvinden zegt Seedorf,
omdat daar vier afzonderlijke vleugels zijn. Er kunnen ongeveer 80
gedetineerden worden ondergebracht. Enkele sanitaire voorzieningen
moeten nog worden gerepareerd. De overplaatsing moet komende
zaterdag rond zijn, verwacht de commissaris. Intussen is de rust
onder de gedetineerden van Nieuwe Haven teruggekeerd, maar is door
de vernielingen die zijn aangericht een onveilige situatie
ontstaan.

Ze hadden eerder massaal geweigerd zich te laten testen, omdat
ze het nut daarvan niet inzagen aangezien positief getestten toch
niet geïsoleerd werden. De arrestanten die nog niet getest waren op
Covid-19 hebben naderhand wel meegewerkt, zijn inmiddels getest en
wordt nu het resultaat van de swabs afgewacht. “De paniekreactie
van de arrestanten is te begrijpen en dat is op een bepaalde manier
tot uiting gekomen. Na een gesprek met de arts hebben ze nu een
beter beeld en is het weer rustig”, zegt hij. De noodzaak blijft
evenwel, aldus de commissaris, voor permanente voorzieningen in
verband met de Covid-19-pandemie.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname