Celeenus Stuart Vyent (92) Suriname, Onverwacht 2-6-2021

Suriname, Onverwacht 5 juni 2021
Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Jes. 55:3

Louisa Vyent – Pengel/Seedorf, maakt mede namens de kinderen en hun gezinnen bekent dat op 2 juni jl. plotseling door zijn Heer en Heiland is terug geroepen, haar dierbare zorgzame en liefdevolle echtgenoot, vader, opa, afo en trotro.

Ook bekend als Stu op de gezegende leeftijd van 92 jaar.

Nader berichtgeving volgt.

Namens:

Louise Vyent- Pengel / Seedorf en kinderen.

Celeenus Stuart Vyentgeboren Suriname, Onverwacht 7-6-1928 overleden Suriname, Onverwacht 2-6-2021

Namens de nabestaanden:
Louise Vyent – Pengel / Seedorf
…………

Lees verder