CCK werpt kritische blik op ‘waarom velen de kerk verlaten’

Het Comité Christelijke Kerken (CCK) heeft met het oog op Pasen besloten kritisch te kijken naar de lidkerken. Het verlaten van traditionele kerken en heil zoeken bij jongere christengemeenten is een wereldwijd probleem, met uitzondering van enkele Afrikaanse en Aziatische landen. Een reden die CCK niet onder stoelen of banken schuift, zijn de vele seksuele en financiële schandalen rondom geestelijken en religieuzen. Deze schandalen ondermijnen het geloof van binnenuit.

In het rijke westen neemt het atheïsme toe of zijn er mensen die wel in iets geloven maar dat ‘iets’ geen naam willen geven. In de Caribische regio sluiten de gelovigen zich bij jongere christelijke gemeenten aan, omdat ze ontevreden zijn over de kerk waarin zij als kind zijn gedoopt en opgevoed. Het is wel opmerkelijk dat bij de volkstelling van 2012, 40.000 mensen hebben gezegd geen religie te hebben. Daarbovenop zijn er ook nog minstens 17.000 mensen die op de vraag over hun geloof hebben geantwoord: ‘Weet niet’ of ‘Geen antwoord’.
Voor zover bekend is er in Suriname geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar redenen om het verlaten van traditionele kerken te beschrijven en de oorzaken aan te geven. Velen hebben wel een stellige mening klaar, maar zelden hebben zij hun mening onderbouwd met feiten of vergeten zij de mening te vragen van de kerkverlaters zelf, zegt het CCK. In de Verenigde Staten van Amerika, waar een soortgelijk probleem zich voordoet, is er wel wetenschappelijk onderzoek gedaan.Het CCK staat in zijn Paasboodschap stil bij de redenen om de kerk te verlaten, maar tegelijk wordt ook antwoord gegeven op de vraag ‘hoe voorkomen wordt dat er zoveel kerkverlaters zijn’. Opgemerkt wordt dat de geestelijke leiders zijn opgeleid en zitten vast aan een parochie of gemeente en haast niemand wordt vrijgemaakt om fulltime op professionele wijze pastor te zijn op de sociale media. In de Paasboodschap heeft het CCK, bestaande uit: de Anglicaanse Kerk, de Evangelische Broedergemeente in Suriname, de Evangelisch Lutherse Kerk in Suriname, de Hervormde Kerk in Suriname, het Leger des Heils en het R.K. Bisdom Paramaribo, naar zichzelf gekeken.

“Traditioneel is deze brief gericht aan de gelovigen. Die moeten het lezen en gehoorzaam navolgen. Wij willen met die traditie breken en willen deze brief zien als de grondlaag bij het schilderen van een huis. Wij nodigen alle gelovigen uit om hun commentaar op onze gedachten te formuleren, ons waar nodig te corrigeren of ons te attenderen op zaken die we over het hoofd hebben gezien. We plaatsen deze brief dan op de digitale snelweg en hopen ook daar de verrezen Heer te ontmoeten”.
U kunt de Paasbooschap van het CCK hier downloaden. ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com