CBvS moderniseert monetair beleidsraamwerk en governance structuur

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) stapt morgen over naar een modern monetair beleidsraamwerk en voert ook een governance hervormingsplan uit. Beide vernieuwingen zijn eerder ingezet, maar geformaliseerd binnen het kader van het door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ondersteund herstelprogramma.
In het nieuwe monetair beleidsraamwerk dat wordt aangeduid als ‘Reserve Money Targeting Regime’ worden ‘targets’ (doelen) vastgesteld voor de basisgeldhoeveelheid (bankbiljetten en giraal geld van banken bij de bank). Bij dit monetair raamwerk hoort ook een flexibel wisselkoersregime.
De targets voor de basisgeldhoeveelheid en haar componenten worden vastgesteld op basis van de verwachtte groei van de economie en de laagst haalbare inflatie. Monetaire financiering van overheidstekorten is niet meer mogelijk. Binnen dit kader wordt een overeenkomst getekend tussen de governor van de CBvS en de minister van Financiën en Planning.
Als voorbereiding op de overstap naar het nieuwe wisselkoersregime heeft de bank in goede samenwerking met het ministerie van Financiën en Planning ondertussen diverse maatregelen getroffen:1. De maximumverkoopkoers is op 20 mei bijgesteld van SRD 16,30 naar SRD 21,00 per US-dollar.2. 75 procent van de afgedragen retentiemiddelen van de exporteurs is in overleg met het ministerie beschikbaar gesteld voor de importfinanciering van essentiële goederen.3. Via valuta-interventies is het aanbod van vreemde valuta vergroot op de valutamarkt, waarmee honderden miljoenen SRD’s zijn afgeroomd en gesteriliseerd.4. De CBvS heeft middels de uitgifte van kortlopende termijndeposito’s eveneens honderden miljoenen SRD’s van het bankwezen kunnen binden. Deze operatie met termijndeposito’s zal worden voortgezet.5. De importen van cash US-dollars worden voortgezet.
Op 31 mei heeft de Raad van Commissarissen van de bank een governance hervormingsplan (Implementation Roadmap for Governance Reform) goedgekeurd. Dit hervormingsplan bevat maatregelen die door het IMF zijn voorgesteld, inclusief maatregelen die de CBvS vanaf het tweede kwartaal 2020 implementeert. Dit hervormingsplan zal binnenkort op de website van de bank worden gepubliceerd. Volgens de bank had het IMF al in 2016 een governance hervormingsplan geadviseerd.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald