CBvS heeft laatste betaling IMF-schuld voldaan

Aansluitend op de eerdere bekendmaking d.d. 26 februari 2021 te weten ‘Centrale Bank van Suriname heeft voldaan aan alle valuta betalingsverplichtingen’, bericht de CBvS hierbij de samenleving over het wederom voldoen aan haar nationale en internationale betalingsverplichtingen.
Op 26 mei 2021 heeft de CBvS haar 8ste tevens de laatste betaling van USD 10,46 miljoen aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voldaan in gevolge de Standby Agreement die in 2016 was afgesloten. De eerste betaling aan het IMF werd gedaan in augustus 2019. De totale aflossing aan het IMF over de afgelopen periode in dit kader bedroeg USD 81,27 miljoen.
De CBvS heeft thans eveneens voldaan aan de vijfde aflossing ad. USD 7, 70 miljoen aan de commerciële banken in het kader van de terugbetaalovereenkomsten van de vreemde valuta kasreserves die in mei 2020 met de banken zijn afgesloten. Door het tijdig voldoen van deze nationale en internationale betalingsverplichtingen, doet de Bank nog een stap in de richting van herstel van het vertrouwen.
The post CBvS heeft laatste betaling IMF-schuld voldaan .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname