CBvS hanteert per 7 juni flexibel wisselkoerssysteem

De Centrale Bank van Suriname (CBVS) zal vanaf 7 juni een flexibel wisselkoerssysteem hanteren. De per 1 maart 2021 ingestelde bandbreedte met een minimum- en maximumverkoopkoers voor de US-dollar komt te vervallen. De bank zal op drie tijdstippen de verkoopkoers publiceren, wordt gemeld in een persbericht.
Het flexibele wisselkoerssysteem impliceert dat de moederbank wisselkoersen noteert die door middel van het vraag- en aanbodmechanisme tot stand komen. Dit houdt in dat zij vanaf 7 juni aan de hand van de transactievolumes en de koersnoteringen der algemene banken en wisselkantoren driemaal per dag de gewogen gemiddelde aan- en verkoopkoersen berekent en publiceert, namelijk omstreeks 10.00 uur, 12.30 uur en 15.00 uur. De eerste wisselkoersnoteringen van de bank op basis van het flexibele wisselkoerssysteem zijn om 10.00 uur beschikbaar.
De wisselkoersnoteringen van de andere buitenlandse valuta dan de US-dollar en de euro worden door de bank vastgesteld aan de hand van de internationale kruiskoersnoteringen, met inachtneming van de gewogen gemiddelde wisselkoersen van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De dagelijkse koersnoteringen worden vooralsnog gepubliceerd op de website van de Bank.
De moederbank verlaat per 7 juni ingevolge de Resolutie van 3 juni 2021 No. 6778/21 (S.B. 2021 No. 76) het toen geldend beheerst-zwevend wisselkoerssysteem en adopteert een flexibel wisselkoerssysteem. Aanleiding hiertoe is de overstap van de bank naar de uitvoering van een nieuw monetair beleidsraamwerk, waarbij niet de wisselkoers maar de basisgeldhoeveelheid als beleidsvariabele voor de beheersing van inflatie van toepassing zal zijn. Een flexibel wisselkoerssysteem zal ondersteunend zijn aan het nieuw beleidsraamwerk en zal daarmee effectief zijn bij inflatiebeheersing.
De bedoeling is dat op korte termijn een platform voor de valutahandel wordt ontwikkeld, waarop algemene banken en wisselkantoren op een transparante en geordende wijze vreemde valuta zullen kunnen verhandelen. Zodra het valutahandelsplatform operationeel is, zullen de transactievolumes en -koersen op dit platform eveneens worden meegenomen voor de berekening van de gewogen gemiddelde wisselkoersen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald