CBvS-governor Roemer: “De OMO’s gaan door, het moet!”

De Termijn Deposito (TD) veilingen in het kader van deOpen Markt Operaties (OMO’s) van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gaan absoluut door. Het moet, tenzij er andere alternatieven zijn om de overtollige overliquiteiten in de economie af te romen. 
CBvS-governor Maurice Roemer maakte dit donderdag duidelijk tijdens een persconferentie. Samen met Financiën-minister Stanley Raghoebarsing ging de Centrale Bank-governor in op de eerder deze week bereikte Staff Level Agreement (SLA) met het IMF. 
Van 9 tot 13 mei was een technische missie van het IMF in Paramaribo voor het voeren van besprekingen inzake de voortgang van het IMF-programma voor economisch herstel. 
Roemer zegt naar de kritieken te luisteren met betrekking tot de OMO’s. Die kritieken richten zich echter meer op de heel hoge rente die uit de TD-veilingen rolden. De kritieken op de heel hoge rente zijn overigens volgens hem terecht, maar sinds begin dit jaar is de rente van de TD-veiling aanzienlijk omlaag gegaan. 
Overtollige liquiditeiten
De essentiële doelstelling van de OMO’s /TD-veilingen is het afromen van overtollige geldhoeveelheden in de economie. Zolang daar nog sprake van is zullen de TD-veilingen worden voortgezet. Het moet zelfs, betoogtdede CBvS-governor. De monetaire autoriteit zei, dat het ook de bedoeling van de TD-veilingen is, dat de rente van de algemene banken zouden moeten doorwerken naar de debet- en creditrente van de banken. Zeker naar de creditrente, de rente die voor het publiek geldt voor zijn beleggingen. Die doorwerking heeft in de voorbije periode niet of nauwelijks plaatsgevonden. Het is om die reden dat de Bank de Centrale Bank Certificaten (CBC) heeft geïntroduceerd. Daarmee wordt het publiek de gelegenheid geboden om tegen een aantrekkelijke rentevoet hun geld te beleggen in plaats van te “vluchten” in vreemde valuta. Met de introductie van de CBC wil de Centrale Bank het proces van doorwerking van het rentemechanisme bij de algemene banken “duwen”.
Uit bijgehouden cijfers door Dagblad Suriname blijkt, dat de rentepercentages van de TD-veilingen sinds het begin van dit jaar schommelen in de marge van tussen de 30 en 34 procent. Volgens governor Roemer ligt deze rente in de buurt van de geprognosticeerde inflatieverwachting van 36 procent voor dit jaar. Hiermee zegt hij  nog niet te willen zeggen of de TD-rente al dan niet de juiste rente is.
Kritieken
In de afgelopen periode is er veel te doen geweest rond de OMO’s van de Centrale Bank. De OMO’s zouden haar werking missen bij het beteugelen van de inflatie en daarmee de koersontwikkeling. Het zou ook juist meer geld in de economie doen belanden vanwege de uitbetaalde rentelasten. 
In het parlement is zelfs vanuit de VHP-fractie openlijk geroepen om vervanging van de Centrale Bank-governor. De mededeling van Roemer zo vlak na het bezoek van de IMF technische missie over de voortgang van de OMO’s is tegen deze achtergrond veelzeggend. De OMO’s worden voortgezet.
SS