CBvS gaat voor modernere aanpak monetair systeem

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft via valuta-interventies honderden miljoenen SRDs afgeroomd. Ook door de uitgifte van kortlopende termijndeposito’s zijn honderden miljoenen SRDs van de banken vastgelegd. De CBvS continueert deze handelwijze met termijndeposito’s.Vanaf maandag hanteert de CBvS een flexibel wisselkoersbeleid. Als voorbereiding daarop wordt 75% van de afgedragen retentiemiddelen van de exporteurs in overleg met het ministerie van Financiën & Planning beschikbaar besteld voor de importfinanciering van essentiële goederen. De maximumverkoopkoers is op 20 mei 2021 bijgesteld van SRD 16.30 naar SRD 21. De CBvS zegt dat de importen van cash US$ worden voortgezet.Deze maatregelen maken deel uit van het hervormingsplan dat het Internationaal Monetair Fonds heeft voorgesteld en die de CBvS vanaf het tweede kwartaal van 2021 uitvoert. De raad van commissarissen heeft op 31 mei dit jaar een governance hervormingsplan goedgekeurd. In het nieuwe monetair beleidsraamwerk -Reserve Money Targeting Regime- zijn doelen vastgesteld voor de basisgeldhoeveelheid (bankbiljetten en giraal geld van de banken bij de CBvS). Onderdeel van dit monetair raamwerk is een flexibele wisselkoersregime. De targets voor de basisgeldhoeveelheid en haar componenten worden vastgesteld op basis van de verwachtte groei van de economie en de laagst haalbare inflatie. Monetaire financiering van overheidstekorten is niet meer mogelijk, zegt de CBvS. Binnen dit kader wordt een overeenkomst getekend tussen de governor van de CBvS en de minister van Financiën & Planning. …………


Lees verder