CBvS-directeur Orie gepromoveerd

William Orie, directeur van het Directoraat Monetaire Zaken en Economische aangelegenheden (DME) van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is op 7 december gepromoveerd tot Doctor in de Economische Wetenschappen aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Zijn promotieonderzoek is getiteld “Obstacles to Financing facing Micro, Small and Medium-sized Firms in Suriname” met als ondertitel “A study from a small-state perspective”.
Directeur Orie is de Raad van Commissarissen, de governor, directie, staf en overig personeel van de CBvS zeer erkentelijk voor alle support tijdens de studie en voor de attentie in verband met zijn promotie. Hij bedankt alle banken, bedrijven, instituten en personen die een bijdrage hebben geleverd aan de bedrijven- en bankenenquête, die hij heeft uitgevoerd in verband met zijn promotieonderzoek.
Orie hoopt met de afronding van de PhD-studie een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de beleidsvoorbereiding en implementatie in Suriname in het algemeen en de CBvS in het bijzonder.
In een communiqué schrijft de moederbank trots te zijn op dit markant resultaat van directeur Orie.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald