CBS: Nederland telt 20 miljoen inwoners in 2063, bevolkingsgroei zet door

Vanaf 2063 zal Nederland 20 miljoen inwoners tellen, stelt het Centraal Bureau Statistiek (CBS) gisteren op basis van de Bevolkingsprognose 2020-2070. In 2038 moet Nederland voorbij de 19 miljoen gaan, wat een jaar eerder is dan werd gesteld in de Bevolkingsprognose van 2019.
In 2020 groeide de bevolking naar verwachting met 63.000 mensen, wat de helft was van de groei in 2019. Deze relatief lage groei ten opzichte van eerdere jaren komt volgens het CBS door de coronapandemie.
Door de COVID-19-uitbraak was er een relatief hoog sterftecijfer en was er tevens minder migratie. Maar de bevolkingsgroei trekt volgens het CBS wel weer aan. Zo zal de groei in 2022 naar verwachting ruim 100.000 bedragen.
Vooral migratie trekt naar verwachting aan, zowel vanuit als naar ons land. Arbeidsmigratie zal wel nog relatief laag zijn in 2021, denkt het CBS, doordat de werkloosheid tijdens de pandemie is gestegen. Na 2020 zal volgens de prognose wel weer de sterfte afnemen door de introductie van betere behandelingen voor COVID-19, evenals de komst van vaccinaties.
Groei vooral door migratieDe bevolkingsgroei komt de komende jaren vermoedelijk vooral door migratie, omdat er op basis van de huidige berekeningen van 2040 tot 2060 meer mensen zullen overlijden dan dat er kinderen geboren gaan worden.
Van de 1,5 miljoen mensen die in de afgelopen 20 jaar ‘erbij’ kwamen in Nederland, heeft 96 procent een migratieachtergrond. Dit zijn dan zowel immigranten als kinderen die in Nederland geboren zijn, maar wel migranten als ouders hebben. Rond 2070 verwacht het CBS dat Nederland voor 42 procent bestaat uit mensen met een migratieachtergrond.
Kwart bevolking in 2040 is ouder dan 65Momenteel bedraagt het aantal 65-plussers ongeveer 20 procent van de samenleving, maar het CBS denkt dat dit in 2040 ongeveer 25 procent zal bedragen. Dit komt bijvoorbeeld zowel door de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog, als de stijgende verwachte levensduur.
Tussen 2040 en 2050 zou het aantal 65-plussers dan weer stabiliseren, om daarna weer te stijgen doordat een groot aantal millennials dan 65 jaar of ouder wordt.
Prognose kent veel onzekerhedenHet CBS benadrukt dat de prognose een hoge mate van onzekerheid kent, bijvoorbeeld omdat de hoeveelheid migranten jaarlijks sterk kan veranderen.
Ook is het onzeker of Nederlanders bijvoorbeeld een voorkeur voor gezinnen met twee kinderen blijven hebben en of de stijging van de verwachte levensduur in eenzelfde tempo door blijft gaan.
Het CBS baseert de prognose op simulaties die rekening houden met geboortes, sterftegevallen en migratie.
NU.nl

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald