Cash money

Het is al een aantal weken het geval dat grote delen van de bevolking niet kunnen beschikken over haar geld in contanten. Deze zeer zorgwekkende situatie leidt tot grote ergernis bij de samenleving, vooral bij kleine en middelgrote ondernemers. Het lijkt erop dat de samenleving verplicht wordt door het bankwezen om giraal haar transacties te plegen, terwijl wij allemaal weten dat Suriname een cashcultuur heeft.
Het is begrijpelijk dat vanwege de COVID-19-pandemie er geadviseerd wordt zoveel mogelijk giraal te betalen. Echter is het lamleggen van het betalingsverkeer door de ingrijpende maatregelen van de banken funest voor de economie. Daar komt bij kijken dat de Surinaamse Bankiersvereniging zwijgt als het graf!
Het is volkomen onbegrijpelijk dat de Centrale Bank van Suriname niet ingrijpt in deze zeer ongewenste situatie. De Centrale Bank van Suriname dient conform de Bankwet te zorgen voor een goede geldsomloop binnen de samenleving. De vraag is echter ook wat er gebeurd is met de container aan bankbiljetten, die recent nog was geïmporteerd. De Surinaamse Bankiersvereniging had aangegeven dat na deze import de situatie zou normaliseren. De huidige situatie logenstraft wat de banken het volk steeds had voorgehouden.
Uit de Surinaamse praktijk blijkt echter dat het advies van de regering om zoveel als mogelijk giraal te betalen en gebruik te maken van andere betalingsmogelijkheden, geen realistische basis heeft. Het is helaas nog zo dat een groot deel van de zaken en winkels niet over de mogelijkheid beschikt om via het POS-systeem transacties te plegen of gebruik te maken van andere moderne betalingsmogelijkheden. Buiten beschouwing wordt gelaten dat bepaalde zaken inderdaad weigeren om dergelijke transacties te accommoderen, ondanks zij over de faciliteiten beschikken.
Door de regering is ook geadviseerd om veel groente en fruit te nuttigen omdat deze op zekere basis weerstand bieden tegen het corona-virus. Maar waar moeten wij deze broodnodige producten halen? Juist ja, bij de diverse marktventers die natuurlijk de mogelijkheid tot het POS-systeem niet hebben. Zo zijn er nog vele praktische transacties welke in de Surinaamse situatie eisen dat er contant betaald wordt. Om niet te schrijven over het binnenland waar de mogelijkheid om giraal of op een andere manier dan contant te betalen niet mogelijk is. Simpelweg omdat velen nog niet eens over een bankrekening beschikken! Wij als bevolking zijn reeds weken hiermee geconfronteerd. Wij merken zelfs dat ATM’s niet op tijd worden aangevuld. De regering, die voor de oplossing(en) zorg moet dragen, zwijgt hierover ook in alle talen.
Regering, president, kijkt u om naar het volk welke u daar heeft geplaatst! Dit is een van de praktische noden van het Surinaamse volk. Het is natuurlijk goed om aan te horen dat er pogingen worden gewaagd om corruptie aan te pakken en dat diverse burgers bedreigd worden met vervolging van misstanden. Maar helaas zijn dat niet de praktische problemen waarmee het Surinaamse volk op dit moment wordt geconfronteerd.
Het steeds blijven klagen dat zaken zijn overgenomen legt ook geen zoden aan de dijk. In plaats van een klaagmentaliteit en vervolgingsmentaliteit aan de dag te leggen, zal het de regering veel beter uitpakken om een oplossingsgerichte mentaliteit te etaleren. Immers regering, president, u bent belast met bestuur van het land en besturen betekent vooruitzien, voorkomen en oplossen.
Het volk gaat gebukt onder het feit dat er geen SRD-bankbiljetten beschikbaar zijn. Meer nog, dat u als regering later deze maand gaat devalueren is een ander groter probleem. Verlicht u de noden van het volk opdat wij wat beter kunnen ademhalen.
De Surinamer

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald