Casas informeert president Santokhi over ontwikkelingen burgerluchtvaart

De Raad van Commissarissen (RvC) bij de burgerluchtvaartautoriteit Casas heeft president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk geïnformeerd over de voortgang van het certificeringsproces van de Boeing 777 van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM).
Verder is ook informatie verstrekt over de verhoudingen tussen Casas en de in Suriname gevestigde luchtvaartmaatschappijen.
Tijdens deze bespreking is, met instemming van de RvC, besloten dat Brian De Souza, nu president-commissaris van Casas, zal waarnemen als directeur. Dit besluit is genomen vanwege zijn uitgebreide ervaring en expertise met betrekking tot de toezicht- en veiligheidsaspecten in de burgerluchtvaart.
Verder is besloten dat met de huidige Casas-directeur, goed zal worden afgestemd over zijn vervanging en mogelijke verdere inzet. Deze besluiten worden op korte termijn geformaliseerd.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald