Caricom eenheid nodig voor natuur en milieu

Suriname heeft recent geparticipeerd in een pan-Caraïbische  paneldiscussie over bosbehoud en herbebossing. De discussie is gehouden tussen NGO’s en milie activisten aangesloten bij de Caribbean Philanthropic Alliance en hun Caribbean Tree Planting Project (CTPP). Anwar Alibux, voorzitter van Stichting Samarja heeft Suriname daarbij vertegenwoordigd. CTPP heeft als doel 1 miljoen bomen te planten, waarvan al 820.000 in de grond zijn. Er zijn 20 landen en gebieden aangesloten, 348 partners en 2.877 jeugdigen betrokken tot 31 december 2020 laat CTPP weten in hun jaarverslag. Suriname heeft hiervan ongeveer 4.000 bomen geplant. De paneldiscussie had als doel om de verschillende landen te laten leren over hun methodiek en resultaten. Ook wat ze begrepen onder de definitie van herbebossing. De voorzitter van de CTPP merkte op dat het planten van bomen, voornamelijk fruitbomen, kan helpen om zeker 12 millennium development (MDG) goals te behalen. Suriname heeft in de laatste 5 jaar een sterke daling gezien in MDG-resultaten. Milieu, klimaat, arbeid, rechtvaardigheid, educatie zijn enkele MDG’s waar Suriname in achteruit is gegaan. Aan Suriname werd gevraagd hoe het kijkt naar herbebossing en bosbehoud. “Suriname presenteert zichzelf als een groene paradijs met 93% bos. De definitie van bos houdt geen rekening met de biodiversiteit van flora en fauna. Veel van onze ‘93%’ bos is zwaar gedegradeerd. Hout – en goud exploitatie en zware stroperij hebben misschien tot 30% van onze bossen uitgehold. We moeten beschermen wat we nog hebben, repareren waar het kan en een definitie van bos ontwikkelen waarbij biodiversiteit wordt meegenomen,” onderstreepte Alibux. Alle paneldiscussieleden hebben biodiversiteit benadrukt. In landen zoals Haïti is herbebossing (fruitbomen) een directe maatregel voor armoedebestrijding en voedselveiligheid. Daar zijn maar liefst 600.000 bomen geplant in enkele jaren. De neveneffecten van deze herbebossing zijn verbetering van milieu, klimaat verandering mitigatie en gendergelijkheid.Als laatste punt van de paneldiscussie werd de eenheid en samenwerking besproken binnen de Caribische gebieden. Panelleden waren het er mee eens dat de interne samenwerking beter moet en dat Caribische leiders samen als een blok natuur en milieu beleid moeten ontwikkelen om MGD doelen te bereiken. Dit is ook recent naar voren gekomen door de vulkaanuitbarsting op Sint Vincent & The Grenadines. Vele landen en mensen uit de regio hebben geholpen. Maar die solidariteit zou er ook moeten zijn in rustigere tijden. De klimaatsverandering periode waar de wereld zich nu in bevindt gaat het ergst uitpakken voor eilanden en kustgemeenschappen. Suriname (de Guyana’s) en het gehele Caricom gebied gaat schade ondervinden. CTPP heeft een online petitie om Caricom-leiders te motiveren een actievere rol te nemen voor herbebossing, bosbehoud en natuur en milieu in het algemeen. CTPP is van plan in juli gezamenlijk een bomen plant week te organiseren in heel de Caricom. …………


Lees verder