Capaciteiten bestuursambtenaren Brokopondo versterkt

30/03/2021 19:52 – Merredith Bruce
PARAMARIBO – Werken en trainen. Dit zijn voor districtscommissaris Ludwig Mendelzoon van Brokopondo de sleutel- woorden om beter te kunnen functioneren en dit past hij ook toe bij zijn personeel. Bestuurs- en bureau-ambtenaren in het district hebben twee weekenden achtereen een training in capaciteitsversterking gevolgd. Die werd zondag afgesloten met de certificaatuitreiking.
De districtscommissaris zegt dat het initiatief eigenlijk van de mensen zelf komt en hij heeft zonder aarzelen werk ervan gemaakt. “Tijdens mijn aantreden heb ik gesprekken gevoerd met afdelingshoofden en ze hebben laten weten dat de behoefte bij de medewerkers om zich te laten trainen er is.” Aanvankelijk hadden zich iets meer dan twintig medewerkers opgegeven voor de training en werden het er uiteindelijk 47. Dit is volgens de burgervader het bewijs van de behoefte die er was.
De cursisten hebben vaardigheden meegekregen om het werk efficiënter en effectiever te doen. Het is volgens Mendelzoon belangrijk dat er resultaat- en taakgericht wordt gewerkt. “Een bestuursambtenaar is alles in één. U bent hulpagent van politie, toeziend oog voor economische zaken in uw ressort en van het ministerie van Volksgezondheid”, sprak hij de groep toe. Bij zijn aantreden vorig jaar is bij alle afdelingen van de bestuursdiensten een sterkte- en zwakte-analyse uitgevoerd. Daarbij zijn er veel hiaten geconstateerd, zegt de burgervader desgevraagd. Het is de leiding onder meer opgevallen, dat het ontbrak aan de juiste technieken om zaken te rapporteren. Dit is één van de belangrijke taken bij de bestuursdienst. “We hebben daarom gemeend om hen on the job daarin te trainen.”
De cursus heeft intussen zijn vruchten afgeworpen, geeft Mendelzoon mee. Hij verwijst naar de inbeslagname van vervallen producten in winkels in het district enkele dagen terug. “De wijze waarop de bestuursambtenaren te werk zijn gegaan, is heel goed aangeslagen want de leveranciers zijn getogen naar het district om na te gaan of de producten daadwerkelijk zijn vervallen en dat was ook het geval. We moeten laten merken dat we in Brokopondo zaken anders en serieuzer gaan doen. Het mag niet zo zijn dat we in een rijk district wonen en het niet laten merken.” De cursisten toonden zich tevreden met de training en kijken enthousiast uit naar een volgende sessie. De cursus werd verzorgd door Robbie Rijssel.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname