Camera’s voor verhoging controle herkeuring voertuigen

Voor ons als stichting is het een mijlpaal die we hebben bereikt om beter controle te kunnen uitoefenen. Je hoort de mensen vaak praten dat mi wagi n’e go na keuringstation maar ey keur. Dat heeft ons de guts gegeven om te kijken hoe wij de controle beter konden uitvoeren,” zegt Mike Naarden, voorzitter stichting Herkeuring Motorrij- en Voertuigen Suriname (SHMS). De organisatie heeft donderdag een ‘camera project’ gelanceerd als onderdeel voor het herkeuren van voertuigen. Dit, om de veiligheid in het verkeer verder te waarborgen.

In het verkeer zijn er dagelijks veel voertuigen waarvan vragen gesteld kunnen worden hoe die door de keuring zijn gekomen. “Als je kijkt naar het aantal verkeersdoden, hebben wij als stichting de taak om te zorgen dat elk voertuig dat deelneemt aan de openbare weg voldoet aan de wettelijke eisen en technische eisen”. Naarden stelt dat middels de camera de mogelijkheid bestaat om betere controle uit te oefenen tijdens herkeuringen op de verschillende keuringsinstanties.

Het is de bedoeling dat alle 58 keuringsinstanties zo een camera gaan hebben in hun systeem. Er wordt momenteel proefgedraaid op tien van de locaties. “Deze camera is ons oog vanuit onze controlekamer. Het systeem vraagt tijdens de keuring een foto te maken van het voertuig. Indien dat niet mogelijk is, gaat de keuring niet door”. Volgens de SHMS-voorzitter kunnen vanuit een technisch oog al vaststellingen worden gedaan als er naar de beelden wordt gekeken.

In het verleden werden er bij de verschillende keuringsinstanties steekproeven genomen tijdens het herkeuringen van voertuigen. Naarden merkt op dat dit vaak op basis van gevoel geschiedde en veelal werd naar het bouwjaar van het voertuig gekeken. “Maar het bouwjaar is niet relevant,” stelt Naarden, omdat als een wagen goed onderhouden wordt het er goed uit kan zien, er zijn auto’s die maar vijf jaar oud zijn en er heel slecht uit zien.

Olton Helstone, directeur Operationele Diensten op het ministerie van Justitie en Politie, merkt op dat het aantal doden in het verkeer nog heel hoog is. “We hebben die taak om het terug te dringen. We zullen dat moeten doen met verbeterde regelgeving. Met dit systeem hebben we in principe een belangrijke stap gezet in de verbetering of waarborging van de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersdoden”. De directeur merkt op dat het camerasysteem niet de taak van de keurmeester vervangt.Het grotere doel is om technisch veiligere voertuigen op de weg te hebben. “De bedoeling eigenlijk van de camera was om te voorkomen dat auto’s niet daar aanwezig waren en toch goedgekeurd werden”.

Raoul Lith
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com