Cameraproject voor betere controle autokeuringen

18/12/2020 16:04 –

 
PARAMARIBO – De Stichting Herkeuringen Motorrij-en Voertuigen Suriname (SHMS) zal met het cameraproject dat donderdag officieel in gebruik is genomen meer controle hebben op keuringsinstanties. Hierdoor is de organisatie niet alleen afhankelijk van steekproeven op de verschillende stations, maar heeft ze ook een beter zicht op de gang van zaken binnen de keuringsinstanties. Dit verzekerde voorzitter Mike Naarden kort nadat er een presentatie over de werkwijze van het nieuwe en moderne systeem was gehouden op het keuringsstation A.H.Abdul aan de Leysweg.
Hij wijst erop dat binnenkort elk bedrijf dat voertuigen wil inspecteren wettelijk verplicht zal zijn een camera te installeren bij iedere keuringsstraat (de machine waarop het voertuig beoordeeld wordt). “Sommige mensen zien controle als een daad van vijandschap, maar dat is het niet. Wanneer een keuring plaatsvindt, hebben we wel oog in het keuringssysteem”, merkte de voorzitter op.
Het streven is volgens Naarden om binnen niet al te lange tijd alle 58 keuringsbedrijven landelijk te voorzien van de camera’s. Binnenkort wordt alvast op tien locaties een proef gedraaid. Het idee voor dit model ontstond nadat in de praktijk bleek dat auto’s gescreend worden zonder dat ze een bezoek hebben gebracht aan een daarvoor bestemde instantie. “Dat zal tot het verleden behoren wanneer dit geïnstalleerd is. Deze camera is eigenlijk ons oog vanuit de controle kamer”, merkt de voorzitter op.
Onder meer de extreem donker-getinte ruiten zullen niet meer worden toegestaan met dit systeem. Mocht een keuringsinstantie zo een voertuig toch goedkeuren, dan riskeert die een boete van SRD 10.000. Olton Helstone, directeur Operationele Zaken van het Korps Politie Suriname (KPS), benadrukt dat dit project uiteindelijk erin moet resulteren dat er technisch beter gekeurde voertuigen in het verkeer zijn. Hierdoor zullen ook de verkeersongelukken minder worden. Hoewel sommige keuringsinstanties in het begin niet blij waren met het nieuwe systeem, is Helstone ervan overtuigd dat ze op termijn het doel wel zullen begrijpen.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname