C47 staat niet achter Herstelplan zonder inbreng

Vakcentrale C-47 kan het Herstelplan van de regering, waarin zij geen inbreng in heeft gehad, niet ondersteunen. Tijdens een bijeenkomst met een delegatie onder leiding van president Chan Santokhi is er gesproken over het Herstelplan zoals dat is aangeboden aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit zei C-47, voorzitter Robby Berenstein op een persconferentie donderdag. Ongeveer dertig organisaties hebben het plan van commentaar voorzien. Volgens planning zouden deze verder door de regering worden verwerkt in het document. Vanuit C-47 is er een aantekening gemaakt dat er commentaar is geleverd en zij daarop geen response heeft gehad. “De regering mag voortgaan met het Herstelplan. Maar waar wij geen inbreng in hebben gehad, gaat C-47 niet ondersteunen”. Met de regeringsdelegatie is er ook gesproken over koopkrachtversterking voor de werkende klasse. Vanuit de ambtenarenvertegenwoordigers de CLO en de COL is nadrukkelijk aangegeven dat er op dit moment financiële ondersteuning moet komen om de koopkracht te versterken. Een ander deel van de vakbeweging geeft aan dat er ook gewerkt moet worden aan de belastingschijven. “Omdat een eventuele verhoging van het loon, al die meer opbrengsten zullen verdampen en waarschijnlijk terug zullen vloeien naar de overheid zelf,” zegt Marcia Clumper van C-47. Clumper stelt dat de overheid zeker met de vakbonden om de tafel moet zitten die de groep ambtenaren vertegenwoordigt. “Wij zijn voornamelijk bezig in de particuliere sector en hebben toch het vehikel van CAO om te onderhandelen en salariscorrectie te kunnen krijgen”. Vanaf 2009 zijn volgens haar over en weer concrete voorstellen gedaan over de belastingschijven. “Wij willen weten wat de status is?, wat het standpunt van de regering is met betrekking tot de aanpassing van de belastingschijven?” Clumper geeft aan dat vanuit de president er is aangegeven dat twee weken zijn uitgetrokken voor presentaties van het herziene Herstelplan. C-47 heeft nog geen uitnodiging ontvangen. Vanuit C-47 is er ook aangegeven dat er op korte termijn gekeken moet worden naar het minimumloon. Het huidige uurloon is vanwege de financiële situatie in het land achterhaald. Vakbondsleider Dayanand Dwarka geeft aan dat een grote groep mensen geen ambtenaren zijn of werkzaam zijn in bedrijven die een CAO hebben. Hij merkt op dat ter bescherming van die grote groep de wet op het minimum uurloon werd aangenomen als onderdeel van de sociale wetten.  Volgens Dwarka wordt de wet niet correct nageleefd. Het minimumloon moet in januari bekend zijn en “nu in april weet je niet eens wat dat zou moeten zijn voor 2021”.Volgens Berenstein kunnen de problemen over het Herstelplan via een sociaal akkoord worden opgelost. “Je gaat afspraken maken tussen overheid, vakbeweging en bedrijfsleven, de sociale partners. Alle aspecten worden dan aangehaald er wordt dan getekend wat gaat worden uitgevoerd”. Berenstein stelt dat het in andere landen succesvol is uitgevoerd waarbij IMF bekend is met de problematiek. De vakbondsleider geeft aan dat het IMF ook behoefte aan heeft dat het programma soepel uitgevoerd kan worden. Ook al praat de regering met andere organisaties, maar zonder overeenstemming met de sociale partners, zal het programma niet worden geaccepteerd. Raoul Lith …………


Lees verder