C-47 heeft moeite met loslaten wisselkoers

C-47 voorzitter Robby Berenstein zegt dat er weinig van het commentaar dat door zijn organisatie is gegeven, terug te vinden is in het Herstelplan van de regering. “Zaken die te maken hebben met de verslechtering van de economie en de maatregelen die worden genomen of die nog moeten worden genomen om de economie in goede banen te leiden, zegt Berenstein op een Assemblee van de Arbeid tijdens een zoomsessie vrijdag. C-47 heeft moeite met het loslaten van de wisselkoers, want de gevolgen zijn niet te overzien. Over de economie in het Herstelplan zijn er volgens Berenstein fundamentele uitspraken gedaan door C-47 als het gaat om de koersbeheersing. “Want als we die hele crisis analyseren komen we tot de slotsom, dat wat moet worden aangepakt ten eerste het beheersen is van de koers. Want dat maakt dat je een heleboel onevenwichtigheden krijgt in die economie,” stelt Berenstein. Hij zegt dat de kwestie met de overheidsbegroting een belangrijke rol speelt, maar de koersbeheersing ook daaraan gekoppeld is. “We hebben geen overleg daarover gehad met de regering, tot je nu het moment hebt waar een technische overeenkomst is gesloten met het IMF”. Berenstein zegt dat de vakorganisatie heel onaangenaam verrast was tijdens de laatste meeting met de overheid. Hij doelt op de wijze waarop omgegaan wordt met het koersenbeleid met name door de minister van Financiën & Planning toen zij in discussie traden. Het hoofdpunt op dit gebied is het loslaten van de koers. “De manier waarop dat wordt besproken en de manier waarop men maatregelen daaromtrent aankondigt, daar hebben we enorm problemen mee”, meent de C-47 voorzitter. Tijdens de zoomsessie merkt de vakbondsman op dat de regering ervan uitgaat dat door aanpassingen van koersen en loslaten hiervan er zonder meer evenwicht zal komen. “Je hoort niemand iets zeggen over de consequenties daarvan, alsof het gewoon een optelsom is. Terwijl wij onder andere werken met de economie van onze zak, van ons inkomen. De economie van de prijs in de winkels,” stelt Berenstein. Volgens hem is in het Herstelplan een inschatting gegeven wat mogelijk de inflatie zou kunnen zijn of de effecten van de maatregelen opgenomen in het herstelplan. Hij geeft aan dat dat al achterhaald is als gekeken wordt naar de prijzen in de winkels en de impact die het heeft op de inkomens van mensen.Volgens een berekening gemaakt van een pakket voor alleen voedingsmiddelen wat rond SRD 2.000 was, kost dat nu meer dan SRD 4.000. “Dan praten we niet eens over het effect van de koersaanpassing. Het effect met name op de olieprijs. De benzineprijs is gekoppeld aan de koers en werkt door op alles,” somt Berenstein een effect op van de verhoging. Hij geeft aan dat er nog meer maatregelen moeten bijkomen uit het herstelplan zoals het afschaffen van de subsidies van elektriciteit en water. Hij schat in dat hierdoor prijzen met 400 tot 500 procent kunnen stijgen. “Dat brengt een enorme verarming van die samenleving”.Berenstein zegt dat als de regering geen rekening wil houden, ze al moet weten wat het gevolg is. “Althans a sabi. We hebben al een voorproefje gehad van demonstraties. Waar het uiteindelijk omgaat is sma e pina. Zaken gaan niet automatisch. Hoe ontwikkelt de koopkracht zich”. Verder heeft hij aangehaald dat er veel speculatie zit in de koers vooral in de huidige economische situatie. “In een normale situatie heb je vragers naar dollars zoals importeurs, die oefenen vraag uit naar die dollars. En je hebt daarnaast de aanbieders van de dollars. En op basis daarvan komt er een prijs opgang en dat is nu niet het geval”. …………


Lees verder