BvL/ALS-voorzitter: “Bestuur kent de zogeheten vernieuwingsbeweging niet”

Reshma Mangre heeft het niet alleen voor het zeggen in de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), laat de bondsvoorzitter weten. Er is een bestuur en gezamenlijk worden zaken aangepakt, merkt ze op. Ze heeft notitie genomen van de open brief van de zogeheten BvL/ALS vernieuwingsbeweging die ze helemaal niet kent en die verkiezingen eist, terwijl die nu niet aan de orde zijn.
Tijdens een vrijdag gehouden vergadering met de shop stewards is er gesproken over tal van misnoegen, die de leerkrachten hebben geuit over het plotseling openstellen van de scholen. De leerkrachten merken op dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur plotseling aankondigt dat de lagere scholen opengaan zonder dat er adequaat gecommuniceerd wordt met de leerkrachten, schoolhoofden en de ouders zelf. Ook merken ze dat scholen nauwelijks hun deuren hebben opengedaan en nu al geconfronteerd worden met besmettingsgevallen onder de leerlingen.
“Leerkrachten maken zich zorgen over de COVID-19-situatie en hoe ze les moeten geven met het gevaar dat personen nog besmet kunnen raken,” zegt Mangre. Ook omdat de deltavariant om de hoek is, zijn er veel vragen bij de leerkrachten. Ze merkt op dat momenteel dit de grootste issue is, die speelt onder de leerkrachten. Helaas moet ze constateren dat de zogeheten vernieuwingsbeweging alleen gefixeerd is op verkiezingen.
In haar hoedanigheid als parlementariër heeft ze voor de leerkrachten en studenten een aantal zaken kunnen aankaarten en bewerkstelligen. Gratificatie van leerkrachten is nu in orde gemaakt. Leerkrachten van Nickerie mogen hun werkgeversverklaring nu in Nickerie ophalen. Dit was voorheen niet mogelijk, want daarvoor moesten de leerkrachten helemaal naar Paramaribo afreizen. Examens van middelbare scholen kunnen normaal voorgang vinden, zodat studenten die naar het buitenland moeten, gemakkelijk kunnen aansluiten.
“Aan tafel gaan en in dialoog treden kan veel oplossingen brengen zolang partijen dat zelf willen,” zegt Mangre. Ze merkt ook op dat de minister van Onderwijs een luisterend oor heeft voor de bond en de BVL/ALS pleit voor alle leerkrachten als ze nauw wel of niet verbonden zijn bij de bond.
Ook vraagt ze de vernieuwingsbeweging om zich niet achter een beweging te verbergen, maar als leden op de voorgrond te treden zodat iedereen weet wie ze zijn. De voorzitter brengt ter herinnering dat het de voormalige tweede penningsmeester van de ALS is geweest, die ervandoor is gegaan met de gelden en alle bonnen van de bond. “Het is niet de bondsvoorzitter die belast is met geld, maar de penningmeester”, maakt ze duidelijk.
Ze heeft toen aangifte tegen de voormalige bestuursleden gedaan bij het politiebureau aan de Keizerstaat voor verduistering van de gelden. De bestuursleden waren aangemerkt als verdachten en aangehouden. Informatie heeft haar bereikt dat de voormalige bestuursleden die als verdachte zijn aangemerkt ook deel uit maken van de vernieuwingsbeweging.
Mangre maakt duidelijk dat haar stokpaardje in DNA nog steeds onderwijs is en ze zal blijven opkomen voor de belangen van onderwijsgevenden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald