Buurt vs Annette’s Hof: ‘Ons leefgenot is verpest’

18/07/2021 18:00 – Amanda Palis

Buurtbewoners beweren dat door werkzaamheden op begraafplaats Annette’s Hof onder meer de afvoer van overtollig water wordt gestagneerd. :  
PARAMARIBO – Sinds begin van het jaar zijn enkele bewoners van de Kinderdorpweg, Tabbetje- en Soelastraat ontevreden. Zij schuiven de schuld daarvan voor een groot deel in de schoenen van begraafplaats Annette’s Hof, die valt onder de Stuiversvereniging van de Hervormde Gemeente Suriname. De vereniging op haar beurt zegt zelf “niet onredelijk te zijn”.
Noldie Healy kijkt hoofdschuddend naar het tafereel bij de begraafplaats, waar metselaars bezig zijn grafkelders te bouwen heel dicht bij de trens. Die is overigens niet alleen begroeid met vegetatie, maar er liggen ook stenen in het water wat troebel lijkt door cementafval. “Ons leefgenot is helemaal verpest. We wonen echt niet meer met plezier hier en worden in de kosten gejaagd”, stelt Healy tegenover de Ware Tijd.
Ze doelt ze op het feit dat de buurtbewoners een bedrijf moesten inhuren om de afvoerputten schoon te maken, wat overigens een overheidstaak is. “We wachten niet op de overheid, wat we zelf kunnen doen proberen we zelf te doen. We zetten geld bij elkaar en doen wat we kunnen. Maar nu is het te veel geworden, want door de regenbuien is veel wateroverlast ontstaan.”
Ze treedt op als spreekbuis van mensen van de omgeving. Het gaat hen vooral om de onhygiënische situatie die ontstaat wanneer de begraafplaats onder water loopt. Bij de laatste hevige regenval is het water in hun woningen doorgedrongen. “Kijk hoeveel troep in de vorm van stenen en cementwater in de trens terechtkomt.” Healy wijt de recente wateroverlast gedeeltelijk aan de werkzaamheden op de begraafplaats. “Het water stond helemaal in mijn keuken. Ik woon hier al jaren en dit is nooit eerder gebeurd. Het is onhygiënisch. De begraafplaats heeft altijd iets vredigs en respectvol gehad, maar nu is het kerkhof een bron van bevuild water en modder”, merkt zij op.
Er is een goot die de waterafvoer regelt vanuit de Doekhieweg en omgeving. Maar door de bouw van een houten loopbrug en het graven van een lange greppel waarin de grafkelders gemaakt worden stagneert de afvoer van overtollig water. Een man die liever niet bij naam genoemd wil worden en al langer dan twintig jaar in de Kinderdorpweg woont, kijkt vreemd op van de klachten van zijn mede-buurtbewoners. “Deze buurt loopt bij regen altijd onder water en het bevreemdt mij dat zij de wateroverlast in de schoenen schuiven van de begraafplaats.”
Hij legt de verantwoordelijkheid liever bij het ministerie van Openbare Werken. “De trens wordt af en toe opgehaald, maar niet zo vaak als het moet”, vindt de man, terwijl hij wijst naar een trens die voor een groot deel begroeid is. “Ze hebben die vier of vijf jaar geleden uitgegraven en we merken dat het water juist sneller wegtrekt dan voorheen. Wel mag de trens vaker opgehaald worden.”
Healy geeft toe dat de straat onder water loopt als het regent, maar dat het in de huizen gaat is voor haar onacceptabel. “Het water is nooit zo ver gekomen als bij mijn huis en ik woon een eind verder om de bocht van de straat.” Een andere klacht is dat de straten haast onbegaanbaar zijn bij een begrafenis. “Sinds de brug is gebouwd aan de achterkant van de begraafplaats, staan mensen gewoon langs de weg en zie je na afloop veel bierflessen en plasticafval. Als je er iets van zegt, schelden ze je uit. Dit kan toch niet! Ik merk echt niks van controle”, moppert Healy.
Annemarie Pelswijk, directeur van de Stuiversvereniging, vindt het jammer voor de buurtbewoners. Maar ze noemt het oneerlijk de wateroverlast in de schoenen van de vereniging te schuiven, vooral omdat deze tijdens werkzaamheden zoals het ruimen van graven in 2019 uit goodwill de trens heeft opgehaald. “Waarom haalt men dat niet aan? We zijn zo snel als we konden ingegaan op een klacht dat het terrein erg bebost was aan de achterkant en dat men last daarvan had. We zijn echt niet onredelijk.”
Pelswijk heeft begrip voor de last die buurtbewoners op straat ondervinden bij een begrafenis. “Wij proberen zo goed mogelijk de familie te begeleiden, vooral in deze Covid-19-periode waar er veel meer doden zijn. Maar de drukte is slechts wanneer iemand wordt begraven”, zegt Pelswijk.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname