‘Burgerschapszin moet in curriculum’

13/10/2021 01:35

-
Ivan Cairo

Volgens Buitenlandminister Albert Ramdin is een drastische mentaliteitsombuiging van de Surinaamse bevolking noodzakelijk.
: dWT Archief
 

PARAMARIBO –
De Surinaamse samenleving dreigt uit elkaar te vallen als geen gerichte acties ondernomen worden om dat proces te stoppen. Volgens minister Albert Ramdin is het degeneratieproces al ingezet, maar het is nog om te keren. Het bijbrengen van burgerschapszin via het onderwijs ziet hij als belangrijkste wapen in deze strijd. Normen en waarden moeten terug, maar ook respect voor de Surinaamse vlag. “Er wordt zoveel afgegeven op elkaar dat het bijna erop lijkt dat we geen Surinamers onder elkaar zijn. Dat stoort mij enorm”, verzucht de bewindsman. Discussies en beargumentering van standpunten moet weer op een fatsoenlijke manier gebeuren.

Ramdin zegt een trend te zien ontwikkelen waarbij de
tolerantie van politieke en etnische groepen ten opzichte van
elkaar schijnt af te brokkelen. Daar moet onmiddellijk een halt aan
worden toegeroepen voordat de schade aan de samenleving
onomkeerbaar wordt. Afgelopen vrijdag heeft hij onder de aandacht
van onderwijsminister Marie Levens gebracht om na te gaan hoe
burgereducatie in het curriculum kan worden opgenomen.
“Burgerschapszin moet onderdeel worden van het curriculum, op alle
niveaus, omdat je daar die waarden en normen krijgt om onderdeel te
zijn van de samenleving, om een goede, verantwoordelijke burger te
zijn”, aldus de bewindsman.

Er is volgens hem te veel egoïsme, individualisme, maar vooral
negativiteit onder de bevolking. Het land heeft behoefte aan
positiviteit. De Surinaamse samenleving moet weer vertrouwen
krijgen in zichzelf op de eerste plaats, maar ook de normen en
waarden die een samenleving moeten onderbouwen om vooruit te gaan
omarmen en versterken. “Dat kan alleen door gericht educatie te
geven. Civic education moet er zijn vanaf de lagere school tot de
universiteit”. Minister Ramdin vindt het onvoorstelbaar dat er
momenteel een situatie heerst waarbij eerlijk zijn, niet de norm is
maar de uitzondering. Het wordt als een negatieve deugd gezien. Hij
constateert dat wanneer iemand eerlijk is er grote vraagtekens
worden geplaatst of dat werkelijk zo is. “Dat is het ergste wat je
in een samenleving kan hebben.”


 
Tweet