Buitenlandse Zaken intensiveert relatie met honorair consuls

Met als doel het intensiveren van de relatie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de honorair consuls (HC’s) en deze nauwer te betrekken bij het leveren van een bijdrage aan de verdere verdieping van de bilaterale relaties met de landen, die zij vertegenwoordigen heeft minister Albert Ramdin een bespreking gehouden met deze groep. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking wil zorgen voor een geïntegreerde inspanning bij de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de regering.
Minister Ramdin heeft de HC’s geïnformeerd over de nieuwe inzichten van het buitenlands beleid, waarbij de belangrijkste uitgangspunten zijn het Surinaams belang en het presenteren van het land als een democratische rechtstaat, met inachtneming van de internationale waarden en principes van goed bestuur en de bescherming en waarborging van mensenrechten.
Investeerders aantrekkenVerder is aangegeven dat met de uitbreiding van de taken van het ministerie door toevoeging van twee directoraten, te weten International Business en Internationale Samenwerking, beoogd wordt om investeringen aan te trekken en handelsmogelijkheden te bevorderen, en om middels internationale samenwerking concrete sectoren te ondersteunen om zich verder te kunnen ontwikkelen en de productie te kunnen verhogen.
Er is een beroep gedaan op de HC’s om ook een bijzondere bijdrage te leveren om diverse geïdentificeerde samenwerkingsgebieden met de landen die zij vertegenwoordigen te versterken en om ook een concrete bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname op het gebied van onder andere het tegengaan van COVID-19, armoedebestrijding en aanpak van de financieel-economische crisis.
AfsprakenNa de toezeggingen voor ondersteuning door de HC’s zijn er afspraken gemaakt en besluiten genomen over het houden van regelmatig werkoverleg en voorstellen gedaan voor een verder plan van aanpak. Vanwege de COVID-19 maatregelen zijn voor de eerste werkbespreking tien van de dertig HC’s uitgenodigd. Er volgen nog twee ontmoetingen, waarin de andere vertegenwoordigers ontvangen worden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald