Buitengewoon agenten van politie mogen COVID-19-boetes uitdelen

Buitengewoon agenten van politie (BAVP’ers) zullen de bevoegdheid krijgen om op te treden en boetes op te leggen bij overtreding van de COVID-19-maatregelen. De BAVP’ers zullen landelijk meer worden ingezet om erop toe te zien dat de coronamaatregelen worden nageleefd, zei minister Krishna Mathoera van Defensie, zaterdag tijdens de eerste COVID-19-persconferentie. Mathoera gaf aan dat de politie een algemene opsporingstaak heeft en belast is met de handhaving.
Op alle ministeries zijn er BAVP’ers aanwezig, die een bijzondere opsporingsbevoegdheid hebben. De regering gaat de politiecapaciteit versterken door de BAVP’ers specifiek te gaan belasten met de COVID-19-maatregelen. Volgens haar moet de handhaving van de COVID-19-maatregelen sneller, efficiënter en effectiever.
Daarnaast moet het een preventieve werking hebben, waarbij er een betere afstemming moet plaatsvinden op basis van informatie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Als de informatie bekend is dat er op een bepaalde locatie besmetting is, dan moet er op die plek opgetreden worden.
Mathoera zei verder dat door op te treden het niet alleen betekent dat plekken gedesinfecteerd en gesloten moeten worden. De minister gaf aan dat er gewerkt zal worden aan gedragsbeïnvloeding. Boetes die in de wet zijn genoemd en opgelegd worden geeffectueerd. Mathoera zei dat wekelijks bekendgemaakt zal worden hoeveel personen beboet zijn. Het delen van deze informatie moet een preventieve werking hebben.
Burgers zullen moeten beseffen, dat de regering niet alleen iets zegt, maar daadwerkelijk de boetes oplegt. “Als ik me niet aan de regels houd, ga ik ook moeten graaien in mijn portemonnee,” is wat de regering tot de burgers wil laten doordringen. Het gaat hier ook om bedrijven en personen die evenementen organiseren.
De minister benadrukte dat het hier gaat om de openbare gezondheid. Wanneer personen die verantwoordelijkheid niet kunnen dragen, dan zal dat grote schade veroorzaken voor de hele samenleving. Hierdoor zullen alle bedrijven eronder lijden. Volgens Mathoera moet er een eigen verantwoordelijkheid zijn bij alle bedrijven, die erop moeten toezien dat de maatregelen in acht worden genomen als zij hun deuren open willen houden.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald