Budget begroting 2020 voor aantreden regering overschreden

De begroting over het dienstjaar 2020, wordt niet door de huidige regering gedragen. Volgens president Chandrikapersad Santokhi,, komt het probleem van de begroting duidelijk naar voren: er is sprake van een groot gebrek aan financiële middelen waarbij er te weinig is gedaan om de verdiencapaciteit van de overheid te vergroten of tenminste op peil te houden, terwijl de uitgaven juist zijn vergroot. De president zei vandaag tijdens de begrotingsbehandeling dat nagenoeg alle budgetten in de begroting 2020, nog voor het aantreden van de regering, overschreden waren. Gebrekkige structuren van bestuur, gebrek aan transparantie van het uitgavenbeleid, een ongebreideld leningenbeleid, gebrek aan een juist aanbestedingsbeleid, gebrek aan het opstellen van rekeningen, gebrek aan verantwoording en het marginalen van controle-instituten, zijn volgens de president slechts enkele voorbeelden van de talrijke onderliggende oorzaken waarom de begroting tekortschiet.
Dat het budget reeds overschreden was, heeft volgens de president te maken met het gebrek aan deugdelijk beleid van de vorige regering. “Als de vorige regering ingezien had dat de financiële situatie totaal was ontwricht, waarom heeft ze dan niet een zodanige begroting opgesteld om de crisis te beheersen en te bezuinigen? Was er gebrek aan prudent beleid, kennis, deskundigheid of is er bewust een zodanig beleid gevoerd om staatskas te plunderen? Voor ons is het totaal onbegrijpelijk waarom dat moest worden gedaan”, zei Santokhi. Hij gaf aan dat de samenleving daarom dat beleid heeft weggestemd en gekozen heeft voor verandering en een gedegen en integer beleid.
Volgens de president moeten de uitgaven fors omlaag en de inkomsten fors omhoog.
Ook de schulden moeten worden herschikt. Het dienen van het belang van de samenleving is volgens Santokhi, het hoogste belang bij het opstellen van begrotingen, maar de regering zit nog met de negatieve erfenis van de begroting over het dienstjaar 2020. De regering heeft besloten om met een nota van wijziging aan de verplichtingen van 2020 te voldoen. Hierbij zal er met de unificatiekoers gewerkt worden, hoewel de begroting daarvoor reeds was vastgesteld op een koers die niet meer van toepassing was. Ook wordt personeel dat in dienst is genomen, maar niet in het budget opgenomen, nu wel opgenomen. Hierna wil de regering het hoofdstuk van de begroting over 2020 afsluiten en overgaan tot het voeren van het inhoudelijk debat met betrekking tot de begroting van 2021.
Volgens Santokhi zijn begrotingen in de afgelopen jaren onzorgvuldig opgemaakt. “Begrotingen lijken opgemaakt te zijn op basis van het leven op grote voet en daardoor is het land in enorme crisis. Begrotingen zijn ingediend en goedgekeurd. Ze waren niet realistisch, maar populistisch en we zitten met de gevolgen daarvan opgescheept.” Er is imperatief in de Comptabiliteitswet voorgeschreven dat de minister van Financiën voor het afsluiten van het dienstjaar, een rekening van uitgaven en ontvangsten opmaakt en uiterlijk december van het jaar, doorzendt naar de Rekenkamer. Dit is volgens de president noodzakelijk, zodat de staat kan verantwoorden wat er met de gelden van de samenleving is gebeurd, maar ook om inzichten te krijgen als juist is begroot en als adequaat verantwoord beheer van de gelden heeft plaatsgevonden. Echter de rol van de Rekenkamer is de afgelopen jaren gemarginaliseerd. ‘’Dit zal onder de huidige regering niet meer gebeuren. De Rekenkamer zal institutioneel versterkt worden’’, aldus de president.
-door Priscilla Kia-
 
The post Budget begroting 2020 voor aantreden regering overschreden appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname