Brunswijk wil jarenlange occupentenprobleem snel oplossen

Waarnemend president Ronnie Brunswijk wil binnen enkele maanden het jarenlange voortslepend probleem van Sunny Point -blok 1 en 3 en Leiding 20- opgelost zien. De occupenten leven onder erbarmelijke omstandigheden en de meeste woningen ontberen elektriciteit en water. Daar wil Brunswijk op korte termijn verandering in brengen.Aanleiding voor de hernieuwde aandacht voor de woonsituatie van de honderden occupenten te Sunny Point, is het voorval waarbij een elfjarige jongen stroomstoten kreeg nadat hij in een weiland in het gebied op illegaal getrokken elektriciteitskabels stapte. Versneld, maar gestructureerd wil Brunswijk verlichting brengen in de woonsituatie van de occupenten, meldt het Directoraat Volkscommunicatie (DVC). EBS-directeur Marcel Eyndhoven heeft na oriëntatie in het gebied nuchter gesteld dat enkele zaken in orde moeten worden gemaakt alvorens de EBS kan werken aan de stroomvoorziening van de occupenten. De wegen moeten worden hersteld, de huizen moeten worden voorzien van een huisinstallatie en de bewoners moeten hun financiele verplichtingen nakomen alvorens zij over elektriciteit kunnen beschikken, somt Eyndhoven op.Volgens het Directoraat Volkscommunicatie is de regering druk bezig op het occupatie vraagstuk in dit gebied op te lossen. Ofschoon het hele proces een hele poos kan duren, zegt Eyndhoven dat als alles vlot verloopt, de occupenten over enkele maanden al kunnen beschikken over elektriciteit.