Brunswijk vindt kritiek op hem onterecht

Vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk heeft zich vandaag in een videoboodschap gericht tot de partijleden die zich op niet mis te verstane wijze hebben geuit tegen de partijleiding. Vanuit de achterban is kritiek gekomen op de benoeming en handhaving van personen in functies die niet tot de ABOP behoren. Brunswijk vindt de kritiek op hem onterecht.
Op Brunswijk is een storm van kritiek gekomen toen bekend werd dat districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost en oud-NDP-minister Andy Rusland als president-commissaris bij de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) gehandhaafd blijven.
Over de handhaving van deze twee toppers die tot de NDP behoren zegt Brunswijk dat er nooit en te nimmer is gezegd dat zij ingezet zullen worden.
De nieuwe dc’s zijn al benoemd, maar de oude dc’s zijn nog niet bedankt. Brunswijk vraagt zich af vanwaar men met het idee komt dat Nerkust mag blijven.
Ten aanzien van Rusland zegt de partijleider dat er regels zijn bij het benoemen van personen in functies. Bij de EBS mag de Raad van Commissarissen vier jaar aanzitten. Rusland heeft een contract tot 2021. Met hem is er afgesproken dat hij zal afbouwen, terwijl de andere leden al op eigen initiatief hebben bedankt.
Hij vraagt zijn achterban om zich rustig te houden en hem de ruimte te geven zaken in orde te maken. Er is op dit moment een evaluatieronde gaande, terwijl de vervanging van personen in functie stapsgewijs gebeurt.
Over de kritiek op anderen die zich bij de ABOP willen aansluiten laat Brunswijk weten dat de partij openstaat voor elkeen die zich wil aansluiten. “Indien je een partij groter wil maken moet je mensen de gelegenheid geven om zich aan te sluiten. De tijd van propaganda is voorbij. Nu is het hardwerken voor het groter doel”, aldus de vicepresident tot zijn partijgenoten.
Hij roept de partijleden en sympathisanten op om zich niet te laten leiden door emoties en door de onjuiste informatie die door anderen naar buiten worden gebracht. Over de acties van morgen raadt Brunswijk zijn leden af om daaraan mee te doen omdat het niet nodig is. “Indien jullie mij niet meer willen hebben als voorzitter moeten jullie me dat zeggen, dan geef ik jullie het mandaat terug”, aldus Brunswijk.
De partijvoorzitter heeft voor morgenavond een partijvergadering bijeengeroepen met het hoofd- en congresbestuur. Zij zullen van Brunswijk een update krijgen, maar ook van hem vernemen hoe zij verder richting willen geven aan de verdere groei en het in stand houden van de partij. Hij vindt de actie op sociale media en de hype die door velen is gecreëerd onnodig en misplaatst. Brunswijk vraagt de partijleden om dit gedrag achterwege te laten. “Indien u iets wilt weten vraagt u dan via de structuren een vergadering zoals we gewend zijn”, zegt Brunswijk.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald