Brunswijk: Om persoonlijke reden geen voortgang RvM

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk heeft de vergadering van de Raad van Ministers (RvM) geen voortgang laten vinden woensdag. Hij en ministers van de ABOP/PL waren eveneens niet aanwezig op de regeringsvergadering, die normaal voortgang heeft gevonden. De vp om een reactie gevraagd, zegt aan Suriname dat hij om persoonlijke redenen de vergadering van de RvM niet heeft gehouden en hij is eveneens niet geweest naar de regeringsvergadering onder leiding van president Chan Santokhi. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, zegt desgevraagd aan Suriname dat woensdag een vergadering van de Onderraad Personele Aangelegenheden was. Tijdens die vergadering is geconstateerd dat er verschillende inzichten zijn van de leden over voorstellen tot benoemingen. Een deel van de Onderraad is niet bereid benoemingen te beoordelen of goed te keuren, zonder dat de onderliggende stukken aanwezig zijn. Dat heeft tot verschil van inzicht geleid. Uiteindelijk is besloten die vergadering te beëindigen zonder dat er besluiten zijn genomen, zegt Ramdin. Die kwestie zal besproken worden binnen de overlegorganen binnen de regering met de president. De minister antwoordt op een vraag dat hij niet weet wat de precieze redenen zijn waarom de RvM is gecanceld door de vp. Wel is het zo dat er diverse activiteiten plaatsvinden, waardoor sommige ministers niet aanwezig zouden kunnen zijn of ze zouden verlaat zijn. Het zou best kunnen dat dat de reden voor de vp zou kunnen zijn om de RvM-vergadering te verdagen naar de volgende week. Het overleg en de activiteiten van de regering zullen zoals gepland voortgang vinden. De regeringsvergadering is normaal gehouden. Er was quorum hoewel de ministers van ABOP/PL niet aanwezig waren. Minister Ramdin weet niet waarom zij er niet waren. Brunswijk merkt op dat de Onderraad is uitgesteld, omdat er wat onduidelijkheden waren. Hij wil hier verder niet op ingaan. “Ik ga niet aan journalisten vertellen waarom de RvM niet is doorgegaan. Ik ga geen informatie daarover geven. Ik zal pas vergaderen nadat ik de president heb gesproken over aanpak van zaken”, zegt de vicepresident. Hij vindt dat journalisten zelf moeten uitzoeken waarom er niet is vergaderd. “Ik ga geen commentaar geven”.