Brunswijk: “Het voelt goed aan om waar te nemen als president”

Vicepresident Ronnie Brunswijk is bij afwezigheid van president Chan Santokhi waarnemend president totdat het Surinaamse staatshoofd morgen uit Guyana terugkeert. President Santokhi vertrok vandaag vanuit vliegveld Zorg en Hoop om de inauguratie van de Guyanese president Mohamed Irfaan Ali bij te wonen. Voor het vertrek werden de protocollen getekend inhoudende het waarnemen door vicepresident Brunswijk.
De waarnemend president wees erop dat conform de grondwet er bij uitlandigheid van de president wordt waargenomen door de vicepresident. “Natuurlijk ik ben al lang in de politiek, maar in ieder geval voelt het heel goed om een keer te mogen waarnemen als president. Ik hoop dat de waarnemingsperiode rustig verloopt,” aldus het waarnemend staatshoofd.
Hij gaf aan dat geen speciaal programma is uitgezet, omdat het een korte periode betreft. Als de president voor een langere tijd zou wegblijven, zou er overleg gevoerd worden en opdrachten worden achtergelaten. De waarnemend president zal in ieder geval in contact treden met het Kabinet van de President en indien nodig stukken tekenen, wat slechts een formaliteit is.
FelicitatiesWaarnemend president Brunswijk blikt alvast vooruit op de Dag der Inheemsen en Javaanse Immigratie op 9 augustus. Hij zegt dat Suriname rijk is aan culturen, maar uiteindelijk een natie is. “We hebben zoveel nationale dagen, maar dit is een bijzondere dag voor Javanen en inheemsen,” aldus het waarnemend staatshoofd, dat namens de regering alle immigranten van Javaanse komaf en de inheemsen feliciteert met de dag van morgen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald