Breaking: Geen totale lockdown op owru yari

Er komt geen totale lockdown zoals werd gesuggereerd. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft zojuist aangegeven dat er geen verscherpte COVID-19-maatregelen komen. De maatregelen die nu van kracht zijn blijven geldig tot en met 2 januari 2021.
De regering is redelijk tevreden met de gang van zaken. Er is echter nog steeds een stijging van het aantal COVID-gevallen waar te nemen. Op een heel voorzichtige wijze geeft de minister aan dat de regering content is met de wijze hoe de stijging plaatsvindt.
De minister geeft aan dat het Outbreak Management Team het reproductiegetal heeft zien dalen. Dit betekent dat de maatregelen die al van kracht zijn blijven gelden. De regering blijft de COVID-19-situatie op de voet volgen.
Aanstaande woensdag zal er binnen een clusterteam van ministers samen met het bedrijfsleven een diepgaande analyse worden gemaakt van de COVID-situatie. Op basis van die analyse zal de het Outbreak Management Team weer uitkomen met aanpassingen van de maatregelen.
Ramadhin geeft aan dat de regering een switch wil maken wat betreft essentiële en niet-essentiële handelszaken. Men wil gaan naar een situatie waar handelszaken wel open worden gesteld waar de kans op samenkomsten en dan daarmee de kans op het verspreiden van de virus klein is.
Wat betreft de orde en handhaving heeft de overheid diverse mechanismen die de regering gaat toepassen. Een is het Quick Response Team, waarbij de politie ingaat op klachten en tips vanuit de samenleving. Een ander team dat veel heeft gedaan wat betreft handhaving is het Clusterteam handhaving COVID-19. Dit team heeft in clusterverband verschillende plekken bezocht om na te gaan als de COVID-protocollen worden nageleefd.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald