Breaking: Dinotha Vorswijk wordt nieuwe GBB-minister

Tijdens een vanavond gehouden structurenvergadering van de ABOP is besloten dat ABOP-fractieleider Dinotha Vorswijk de nieuwe minister wordt van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Dit bevestigt ABOP-topper Marinus Bee tegenover Suriname Herald. Vorswijk volgt Diana Pokie op. Het proces tot beëdiging van Vorswijk zal deze week direct worden ingezet. De opengevallen DNA-plek wordt ingevuld door Renet Wakhi.
Binnen de partij waren er naast Vorswijk nog twee kandidaten naar voren geschoven om de opengevallen post in te vullen. ABOP-assembleeleden Miquella Soemar-Huur en Edgar Sampie zijn buiten de boot gevallen om invulling te geven aan deze post.
In een eerder uitgegeven verklaring laat Pokie weten, dat de berichtgeving betreffende haar functioneren als minister van GBB haar goede naam en eer ernstig heeft aangetast. Zodanig dat het invloed heeft gehad op haar gezondheid.
Aan de Surinaamse- en internationale samenleving wil ze uitdrukkelijk zeggen, dat ze in de hoedanigheid van minister geen enkele handeling heeft gepleegd in strijd met het Decreet uitgifte domeingrond, de Wet bosbeheer of enige andere wettelijke regeling dan ook.
Helaas houdt de politiek daar geen rekening mee en ze beseft dat ze daarom de eer aan zichzelf moet houden. Pokie heeft daarom besloten om de eer aan zichzelf te houden door haar portefeuille ter beschikking te stellen aan de president.
Per 14 juli is Pokie geen minister meer van GBB.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald