Breaking: Bazo-kaarten verlengd tot eind februari

De basiszorgverzekering (Bazo) en Basiszorgverzekering (BZV) worden verlengd tot eind februari. Dit is zojuist afgesproken tussen de coalitiefractie en de regering. Er is veel onzekerheid bij verzekerden over de garantie van gezondheidszorg omdat tienduizenden kaarten zijn vervallen. Mensen konden geen medicijnen betrekken bij apotheken terwijl ook de dienstverlening onduidelijk was.

De coalitiefractie heeft aan de bel getrokken bij de regering en gevraagd om duidelijkheid te geven, aangezien gezondheid een van de hoogste prioriteiten is. Coalitiefractieleider Asis Gajadien zegt aan Starnieuws dat zondag de regering en de coalitie nog bijeen zullen komen om de verdere details uit te werken. Er moet ook gecommuniceerd worden met de sector.

Belangrijk is voor de coalitiefractie dat het besluit is genomen om alle vervallen Bazo-kaarten te verlengen, waardoor de onzekerheid weggenomen wordt. Mensen die de zorg nodig hebben, moeten geen vrees hebben dat ze niet geholpen zullen worden of geen medicijnen kunnen krijgen. De procedure om de kaart te verlengen, neemt ook veel tijd in beslag en heeft te veel administratieve rompslomp. Gajadien is ingenomen met het besluit want deze kwestie vat de fractie hoog op, benadrukt hij.

President Chan Santokhi heeft geïntervenieerd in deze kwestie opdat de verlenging mogelijk werd. De leiding van De Nationale Assemblee heeft vergaderd vandaag met de regering hierover, waarna er gelijk besluiten zijn genomen.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com