Boze KKF wijst op blunder bij afwikkeling New Surfin

20/04/2021 15:43

-
Van onze redactie

NDP’er Rabin Parmessar (l) vindt dat de soap rond de NV erger is geworden dan een bakbawinkri. VHP’er Asiskumar Gajadien (r) geeft toe dat Viren Ajodhia en de deskundigen niet hebben gedaan wat zou moeten.
:
 

PARAMARIBO –
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) heeft in een brief aan parlementsvoorzitter Marinus Bee haar misnoegen geuit over beschuldigingen in het college als zou de kamer zaken over New Surfin niet hebben willen uitvoeren. Bee wordt aangegeven dat de KKF “nimmer de integriteit van het Handelsregister noch die van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te grabbel zal gooien en niet zal toestaan dat anderen dat doen”.

Zowel president Chandrikapersad Santokhi als fractieleider
Asiskumar Gajadien gaven tijdens de machtigingsvergadering voor
oprichting van de Suriname National & Foreign Investment NV aan
dat de KKF is aangeschreven over de nietigheid van New Surfin. Het
duo sprak zijn verbazing uit dat de naamloze vennootschap nog
steeds was ingeschreven. Echter, uit de brief van de KKF aan Bee
blijkt dat oprichter Viren Ajodhia er door de kamer op is gewezen
dat hij zich rechtstreeks moet wenden tot het Handelsregister, wat
hij tot maandag niet had gedaan.

De kamer geeft aan dat op 15 maart een schrijven is ontvangen
van Prenobe Bisessur die namens zijn cliënt Viren Ajodhia vraagt om
doorhaling van de New Surfin uit het Handelsregister. Ingesloten
was ook een door notaris Blom opgemaakte akte van nietigheid waarin
is opgenomen dat een afschrift zal worden gestuurd aan de
secretaris van de kamer, “alsmede de Handelsregistercommissie van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken met het verzoek om op basis
van artikel 20 van de Handelsregisterwet over te gaan tot
doorhaling van de inschrijving van de onterechte inschrijving van
voormelde naamloze vennootschap”.

De kamer reageerde op 26 maart door te schrijven dat men zich
rechtsreeks tot het Handelsregister moest richten. Tijdens de
assembleevergadering haalde Gajadien hetzelfde wetsartikel aan,
aanvoerend dat het de kamer was die naliet te handelen. “Wij
betreuren het dat ten zeerste dat het falen van de uitvoerders en
deskundigen in de schoenen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
wordt geschoven”, schrijft de kamer.

Geconfronteerd met de brief geeft Gajadien toe dat Ajodhia en de
deskundigen niet hebben gedaan wat zou moeten. Over zijn optreden
in de assemblee zegt hij dat tijdens de vergadering hij op twee
momenten navraag heeft gedaan over de kwestie en als antwoord kreeg
dat het Handelsregister wel zou zijn aangeschreven. Pas aan het
eind van de vergadering werd het hem duidelijk dat dit niet is
gebeurd.

Rabin Parmessr, fractieleider van de NDP die tijdens de
vergadering felle kritiek leverde, vraagt zich af waarom zoveel
haast is gemaakt met de kwestie. Deze zaken hadden volgens hem
voorkomen kunnen worden. Hij geeft aan dat ondanks de hulp van
allerhande diasporadeskundigen men in een aantal basiszaken fouten
heeft gemaakt. “Het is erger dan een bakbawinkri
geworden”, concludeert hij.

Parmessar geeft aan dat hij van meet af aan heeft aangegeven dat
de zaak naar de Handelsregistercommissie moet en als die niet
akkoord gaat de zaak bij de rechter moet. Het nettoresultaat is dat
New Surfin nog steeds bestaat als gevolg van de arrogantie die de
coalitie aan de dag legde.

Parmessar zegt dat aan de nieuwe naamloze vennootschap ook een
behoorlijk aantal haken en ogen kleven. “Er zijn onvoldoende
checks and balances. Zo is er geen publicatieverplichting
waardoor wij niet zullen weten wat er in de tent gebeurt”,
redeneert de politicus.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname