Bouw en versterking HVB wordt voortgezet

Het is de laatste weken nogal opvallend dat een van de coalitiepartijen, de Pertjajah Luhur, onder het mom van ‘wederopbouw van de partij’, hard haar best doet om zogenaamde ‘misleide personen’ met groot fanfare de partij binnen te halen. Daarbij wordt vaak aangehaald dat het om personen gaat afkomstig van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB).
In de eerste plaats zullen wij de vrije wil en keus van onze leden altijd blijven respecteren, omdat de democratie als een van onze kernwaarden dat ook vereist. Uit bekomen informatie van de structuren blijkt echter dat personen niet zozeer uit nobele partijdoelen worden gedreven, maar veel eerder uit broodvrees en onrealistische beloftes de politieke overstap maken.
Degenen met een ambtelijke status worden op een primitieve en verfoeilijke wijze bedreigd met represaillemaatregelen indien zij de rode partij niet wensen te ondersteunen. Wij betreuren deze gang van zaken die voortvloeit uit politieke wrok en rancune en kennelijk de enige weg is om te werken aan de ‘wederopbouw’ van de partij.
De statutair verkozen structuren van de HVB, wensen aan te geven dat met inachtneming van de afgelopen verkiezingsuitslag, wij onverstoord voort zullen gaan met de bouw en versterking van de organisatie waarvan het fundament vier jaar terug is gelegd. In alle districten waar de HVB heeft meegedaan zijn de structuren nu in het proces van reorganisatie en (bij-)scholing.
Daarbij wordt er ook rekening gehouden met uitvallers, die om welke reden dan ook een ander politiek huis verkiezen, maar vooral met nieuwe, jonge en ambitieuze Surinamers die hart hebben voor hervorming en vernieuwing in de politiek. Als grootste buitenparlementaire partij zullen wij onze stem altijd laten horen en een bijdrage leveren in deze tijd van economisch herstel. Niet in het belang van deze of gene partij, maar in het nationaal belang!

Disclaimer

Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.