Bouva: “Volk heeft niets aan verwijt en blame game van de regering”

Het Surinaamse volk heeft op dit moment niets aan de blame game en het geklaag van de zittende regering. Dit stelde NDP-assembleelid Melvin Bouva, eerder deze week in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de COVID-19-vergadering. De NDP’er heeft zich tijdens deze vergadering ernstig gestoord aan opmerkingen en het verwijt van de vorige regering, terwijl de huidige machthebbers niets doen aan de problemen van de samenleving.
VHP-DNA-lid Mahinder Jogi en collega van de NPS Gregory Rusland hebben tijdens deze vergadering opnieuw benadrukt, dat het land in immense problemen zit vanwege het onverantwoordelijke financiële beleid dat de vorige regering zou hebben gevoerd. Bouva die de bal terugkaatste gaf te kennen, dat dit ongepast is. Door steeds te klagen en de vinger te wijzen naar de vorige machthebbers wordt het probleem niet opgelost.
Financiële huishoudingOok president Chan Santokhi heeft tijdens die vergadering het parlement voorgehouden wat de regering heeft aangetroffen. De regering zal op 18 september aan DNA een overzicht presenteren van de financiële huishouding van de staat en de pakketten aan maatregelen die genomen zullen worden om de zaak weer op peil te krijgen. Bouva vindt dat de tijd van politieke discussies en verwijten maken achter de rug is en dat de regering die het mandaat van het volk heeft gekregen beleid moet gaan maken.
Hij beweert dat het geklaag van de coalitie de zieke mensen en personen die in problemen zijn geraakt vanwege de COVID-19-pandemie niet zal helpen. Bouva riep de coalitie op om haar verantwoordelijkheid te nemen. De volksvertegenwoordiger daagt de regering uit om een land in de wereld te noemen, dat geen schulden heeft of een land waar een regering aantreedt zonder enige uitdagingen. Over de vergadering die de regering op 18 september zal houden merkte Bouva op, dat de huidige oppositie daar niet bang voor is.
KabinetstoelageDe oppositie zal als de regering met de cijfers op tafel komt de discussie zeker aangaan. Wat voor de politicus nu van belang is, is het tegemoetkomen van de mensen die gebukt gaan onder de COVID-19-situatie in het land. Het DNA-lid is het er ook oneens mee dat de regering de kabinetstoelage zonder enige onderbouwing heeft afgeschaft, terwijl er mensen zijn die het hard nodig hebben. Bouva pleit voor het terugdraaien van deze maatregel.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald