Bouva: “Rol jongeren cruciaal bij strijd COVID-19”

Politieke en sociale verandering begint vaak bij jonge generaties. Dit zei Melvin Bouva gisteren op de Internationale Dag van de Jeugd. Bouva, president van het Forum van Jonge Parlementariërs van de Interparlementaire Unie (IPU) tevens lid van De Nationale Assemblee (DNA), sprak het ‘Samarkand Human Rights Forum’ toe.
“We zijn vandaag hier om de mensenrechten te bespreken en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) te bereiken. Ik geloof dat echte verandering op beide fronten alleen goed mogelijk is met de actieve participatie van jongeren”, aldus Bouva in zijn toespraak.
Het belang van de rechten van jongeren en het proces voor een internationale conventie in het belang van deze doelgroep, behoorden tot de kernzaken die werden besproken tijdens het forum.
De president van het IPU Forum of Young Members of Parliament gaf verder aan, dat in een tijd waarin de wereldwijde gemeenschap ongelooflijke uitdagingen probeert aan te pakken – van COVID-19 – tot het bereiken van de SDG’s, het niet alleen de juiste keus is om de jeugd volledig in de politiek te betrekken, het is meer dan raadzaam om dat te doen! “Er resten nog tien jaar om de doelstellingen voor 2030 te halen, en we lopen ver achter. We moeten onze inspanningen een boost geven”, aldus Bouva.
Het Forum van Jonge Parlementariërs is een permanent orgaan van de Interparlementaire Unie. Het forum komt ministens twee keer per jaar bijeen en is een plek waar jonge parlementsleden (tot de leeftijd van 45 jaar) hun ervaringen en expertise kunnen delen om jongerenparticipatie te bevorderen.
Tevens worden in dit orgaan ook de perspectieven van jongeren in het werk van de IPU gevoed en wereldwijde acties gecoördineerd. De IPU is de mondiale stem van de jonge parlementsleden ter wereld.
De slogan van dit orgaan is: “Geen beslissingen over ons, zonder ons!” Hetgeen betekent dat iedereen het recht heeft inspraak te hebben in zijn toekomst. “Om die reden pleitten wij voor meer participatie en een betere mondiale samenwerking voor de rechten van kinderen en jongeren. Door goed samen te werken kunnen wij de hedendaagse uitdagingen van COVID tot SDG’S ongetwijfeld aan”, aldus de IPU-vertegenwoordiger.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald