Bouterse werkt zichzelf flink in de nesten

Bouterse, wat een naargeestig wantrouwend wereldbeeld houd je erop na. Is het jou daadwerkelijk ontgaan dat er onderzoekers en onderzoeken zat zijn geweest, die aangetoond hebben dat psychopathie veelvuldiger voorkomt bij figuren als jij, dan binnen de rest van de samenleving? Of zeggen wij nu iets dat nieuws voor je is Bouterse? Wij snappen dat jij jezelf in je egocentrisch universum graag als de wereld ziet, maar wij moeten je toch teleurstellen.
Zowel de Surinaamse als de internationale gemeenschap hebben het onlangs opgevoerde theater van ex-president Desi Bouterse vol afschuw kunnen gadeslaan. Hij schroomde er niet voor om de koning van zijn ex-moederland, een bevriende natie, te schofferen. Hij uitte zijn dreigement om de stad Paramaribo hermetisch af te sluiten indien het Nederlandse koninklijk echtpaar Suriname aandoet voor een staatsbezoek. Het hele theater was een uiting van een bejaarde kat die zich in het nauw gedreven voelt, vandaar de rare sprongen.
Hij deed rare uitspraken die tegen hem werken. Het moment waarop een staatshoofd van een bevriende natie Suriname bezoekt, zijn de internationale ogen ook gericht op Suriname. Wil hij zijn privélegertje van ongeveer 300 man (niet het Nationaal Leger) inzetten om de stad af te sluiten, is daar het juiste en perfecte moment voor de huidige president om internationale interventie in te roepen, en direct ook. De hulp van Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten kan terstond ingeroepen worden om met hun leger te interveniëren (invallen) in Suriname. De aanleiding daartoe geeft Bouterse althans zelf.
Bouterse zinspeelt erop om de democratie om zeep te helpen. Bouterse mag erop rekenen dat de Surinaamse regering zeker steun zal krijgen van buitenlandse mogendheden, om de democratie te verdedigen. Ook de Surinaamse massa zal nimmer toestaan dat er anarchie komt in Suriname. Wij leven niet meer in de jaren 80 van de vorige eeuw. Ons nationaal leger ondersteunt de democratie en wil zeker ook niet terug naar een periode van anarchie.
Het verdient aanbeveling voor de huidige regering om de militaire samenwerking met de Nederlandse, Franse en Amerikaanse mogendheden te intensiveren (denk bijvoorbeeld ook aan militaire oefeningen in Suriname). Dit is nodig vanwege het feit dat wij een decennia in een democratuur hebben geleefd en nu naar een waarachtige democratie willen. Deze militaire samenwerking is nodig om de democratie te verdedigen en te bestendigen.
Van waar kennen wij Bouterse met zijn peptalk alweer?Tijdens het bewind van Venetiaan, had Bouterse een grote mond over het Tigri-gebied dat door buurland Guyana is ingenomen. In de afgelopen tien jaar heeft hij niks kunnen bewerkstelligen met betrekking het Tigri-gebied. Bouterse was niet eens in staat geweest om een stad als Albina af te sluiten in verband met COVID-19, maar nu dreigt hij wel Paramaribo af te sluiten.
Binnen het staatsbestel heeft hij niks meer te vertellen. De mogelijkheid daartoe heeft hij opgegeven, door afstand te doen van zijn parlementslidmaatschap. In het parlement zou hij tenminste nog iets te zeggen hebben binnen het staatsbestel, maar nu helemaal niets meer. In staatsrechtelijk opzicht, is hij volstrekt uitgespeeld; vandaar de peptalk zo af en toe.
Gesprekken tijdens de transitieperiode hebben niet het karakter waarop hij zich kan beroepen. Eventuele afspraken tussen hem en president Santokhi, waarmee hij schermde tijdens het theater, hebben generlei waarde. Hij had geen enkele bevoegdheid om afspraken te maken met een president elect, inzake het regeerbeleid van de nieuwe regering. De toenmalige president elect, thans president Santokhi, had eveneens geen enkele bevoegdheid om welke afspraak dan ook, te maken met de toen zittende regering. Daarvoor heeft hij geen mandaat gekregen van het volk.
Alle eventueel gemaakte afspraken kunnen de prullenbak in! Wij zijn op de hoogte van het feit dat er opnames zijn van de betreffende gesprekken. Die opnames mag Bouterse als verhaaltje afdraaien voordat hij gaat slapen, zodat hij makkelijker in slaap valt. Wat moeten wij met die heimelijk gemaakte opnames van de gesprekken.
Terugkomend op het dreigement van Bouterse naar het adres van een bevriende natie, zeggen wij: Bouterse, doewet!
Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald