Bouterse: “Het varkentje dat nu wordt gewassen, is het varkentje van Adhin”

“Het varkentje dat nu wordt gewassen, is het varkentje van Adhin,” zei Desi Bouterse, oud-president tevens voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP). Hij informeerde gisteren sympathisanten in Ocer over de stand van zaken aangaande het verzoek aan De Nationale Assemblee (DNA), om gewezen vicepresident Ashwin Adhin in staat van beschuldiging te stellen.
Bouterse legde uit dat sinds zondagavond hij samen met de ondervoorzitter van de NDP, Ramon Abrahams, en raadsman Irvin Kanhai opzoek is gegaan naar topfunctionarissen binnen de regering om een oplossing te vinden in de zaak van Adhin. Hij merkte op dat het belangrijk is dat wanneer een van ons in problemen komt, de handen in elkaar geslagen worden en gekeken wordt op welke wijze de zaak aangepakt moet worden.
De oud-president legde uit dat de top van de NDP na een rustige aftocht zich nu zal concentreren op de zaak van Adhin. “Dit mag niet fout aflopen,” benadrukte hij. Bouterse merkte eveneens op dat men Adhin wilt uitschakelen omdat “a man e gi mankeri in DNA.”
VHP en ABOP voor vorderingDe fractie van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) zal in het parlement meewerken aan de in staat van beschuldiging stelling van Adhin. De VHP is van mening dat de rechterlijke macht de ruimte moet krijgen om alle strafbare cases te onderzoeken.
Volgens het Openbaar Ministerie (OM) moet de procedure van de in staat van beschuldiging stelling bij DNA worden opgestart. De vordering geeft een opsomming van strafbare feiten, zoals uit het ingestelde strafrechtelijk onderzoek is gebleken, liet het OM weten in een persbericht.
Volgens informatie die Suriname Herald heeft bereikt is vanuit de NDP geprobeerd om vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk zover te krijgen om de fractie van de ABOP te bewegen, tegen de vordering van het OM te stemmen. Echter heeft Brunswijk geweigerd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de ABOP ook meewerken aan de in staat van beschuldiging stelling van Adhin.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald