Bouterse en Kanhai hadden besluit excepties verwacht

Ex-legerleider Desi Bouterse is net als zijn raadsman Irvin Kanhai niet verrast met de uitkomst van de zitting waarbij alle excepties zijn verworpen. Hij merkte na afloop op dat het om een politiek proces gaat. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint op 30 april. Tot 15 april heeft de verdachte de ruimte om namen van getuigen op te geven aan de Krijgsraad.

Hugo Essed, die de nabestaanden van het 8 decemberstrafproces juridisch bijstaat, hoopt dat de inhoudelijke behandeling van de verzetszaak in hoog tempo zal worden afgehandeld. De decembermoorden hebben ruim 39 jaar geleden plaatsgevonden. Essed vindt dat 40 jaar niet moet passeren zonder dat de zaak is afgewikkeld. “We hebben alles gevolgd en het leek ons heel onwaarschijnlijk dat een van de verweren aangenomen zou worden,” antwoordt Essed na afloop op vragen van journalisten. Hij geeft aan dat de Krijgsraad alles heel systematisch op een rij heeft gezet met literatuur en vonnissen en duidelijk heeft gemotiveerd waarom alle verweren zijn verworpen.

Hugo Essed hoopt dat in hoog tempo de verzetszaak inhoudelijk wordt behandeld.

Kanhai vindt het heel jammer dat de Krijgsraad één punt onbesproken heeft gelaten. “De dagvaarding is getekend door de vervolgingsambtenaar en niet door de auditeur-militair”. In de wet is duidelijk aangegeven dat de dagvaarding door de auditeur-militair moet worden getekend. Hij is het niet eens met de zienswijze van de Krijgsraad, maar heeft er wel respect voor. “De krijgsraad heeft overwogen dat volgens haar met ‘de rechter’ in artikel 137 wordt bedoeld zowel de straf- als de civiele rechter”. Kanhai vindt dat de Krijgsraad de Amnestiewet niet kan toetsen. Verder zou het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moeten worden verklaard. De Krijgsraad vindt de excepties ongegrond.

Over het opbrengen van getuigen die op de zitting gehoord kunnen worden, zegt Kanhai dat “het niet alleen gaat om nieuwe getuigen, maar ook getuigen die reeds gehoord zijn, mogen we opnieuw opgeven”. Hij kan nog niet aangeven welke getuigen opgebracht zullen worden. De raadsman moet nog afstemming plegen met zijn cliënt.

Irvin Kanhai is het niet eens met de Krijgsraad, maar heeft wel respect voor de beslissing.

Essed voert aan dat de Krijgsraad beslist welke getuigen worden opgeroepen. Hij verwacht niet dat er veel zal veranderen, aangezien tijdens het proces zaken uitgebreid aan de orde zijn gekomen. Volgens hem hoeft de inhoudelijke behandeling niet lang te duren. “Er valt niets nieuws meer te zeggen over noch het standpunt van de verdediging noch het standpunt van het Openbaar Ministerie,” meent Essed. Hij hoopt dat de inhoudelijke behandeling plaats kan vinden in marathonzittingen of in wekelijkse frequentie.

Raoul Lith
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com