Bouterse en Kanhai hadden afwijzing excepties verwacht

01/04/2021 00:00 – Ivan Cairo

Desi Bouterse staat de pers te woord. Achter hem nog net zichtbaar zijn advocaat Irvin Kanhai. :  
PARAMARIBO – “Tot nu toe is alles volgens verwachting gegaan.” Zo reageerde Desi Bouterse tegenover journalisten over de afwijzing van zijn verweren gisteren door de krijgsraad in de verzetzaak wegens zijn veroordeling voor medeplegen van moord. De eerder tot twintig jaar cel veroordeelde Bouterse liet de uitspraak gelaten over zich heen komen.
Ook zijn advocaat Irvin Kanhai zei deze uitkomst te hebben verwacht. Krijgsraadpresident Cynthia Valstein-Montnor verwierp het standpunt van de advocaat dat de dagvaarding nietig is. Daarom is de auditeur-militair bevoegd de zaak voor te brengen en de krijgsraad bevoegd die te behandelen.
Bouterse werd na de zitting bij de brug in de Monseigneur Wulfinghstraat door een opvallend kleinere menigte trouwe aanhangers dan bij voor- gaande zittingen opgewacht. “Papa fu kondre, trawan no de”, riep een man. Sommige mensen waren duidelijk teleurgesteld over de uitspraak. “Na uitspraak disi fout yere”, uit een aanhanger zijn teleurstelling.

Op de vraag van verslaggevers of hij bij de voortzetting van de zaak getuigen zal laten oproepen stelde Bouterse dat hij zich met belangrijkere zaken bezighoudt dan met het inhoudelijke van de strafzaak. Echter, zijn advocaat zei dat hij met zijn cliënt de te volgen strategie zal bespreken.
Via zijn raadsman had de toenmalige bevelhebber van het Nationaal Leger de geldigheid van de dagvaarding op grond van de Amnestiewet bestreden. Zo vond Kanhai dat Manro Danning de nieuwe auditeur-militair in de zaak de dagvaarding voor de verzetzaak niet had mogen tekenen omdat hij nog niet tot auditeur-militair was benoemd. De strafpleiter vond ook dat vanwege de gewijzigde Amnestiewet de krijgsraad de zaak niet mag behandelen.
Geargumenteerd zei de voorzitter van de krijgsraad dat de dagvaardig die Kanhai als een ‘bescheid’ typeerde wél voldoet aan alle wettelijke voorwaarden en functies. Ook was Danning bevoegd die te tekenen omdat hij al als plaatsvervangend auditeur-militair functioneerde. Daarnaast werd jurisprudentie dat is juridische documentatie in andere , oudere zaken opgevoerd die aangeeft dat zelfs een niet ondertekende dagvaarding niet nietig is.
Valstein-Montnor herhaalde de visie van de rechtbank, dat de wetswijziging als inmenging in een lopende rechtszaak wordt beschouwd. Daarom is de Amnestiewet niet van toepassing in het proces. Die visie is neergelegd in het tussenvonnis van enkele jaren geleden.
Doelend op Kanhai zei de krijgsraad: “Hij heeft geen nieuwe inzichten gepresenteerd.” De zaak wordt inhoudelijk vanaf 30 april behandeld. Dan zal het verhoor van Bouterse beginnen. Hij mag tot en met 15 april de rechtbank schriftelijk laten weten of hij getuigen wil laten horen en zo ja dan moet hij een lijst van deze getuigen en hun adressen opgeven. Echter, het laatste woord wie van deze eventuele getuigen zullen worden opgeroepen ligt bij de krijgsraad werd Bouterse voorgehouden.
Op 29 november 2019 werd de toenmalige legerleider en defacto regeringsleider veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twintig jaar voor het medeplegen van moord. Op 8 december 1982 werden onder zijn regie vijftien opgepakte critici van zijn toenmalig bewind in het Fort Zeelandia standrechtelijk geëxecuteerd door militairen. Bouterse had zich tijdens het bloedbad als god die besliste over leven en dood opgesteld zei toenmalig auditeur-militair Roy Elgin tijdens een zitting. De behandeling van de Decembermoordenzaak begon in november 2007 in een speciaal daartoe ingericht gerechtsgebouw te Boxel.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname