Bosbivak wordt gereedgemaakt als isolatiefaciliteit

De regering is momenteel bezig de isolatiefaciliteiten uit te breiden. Er kan niet zomaar een plek aangewezen worden, omdat enkele randvoorwaarden eerst in place moeten zijn. Het gaat onder andere om het beschikken over verplegend personeel, dat de COVID-19-patiënten op gezette tijden kan opmeten, legde minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, gisteren uit tijdens de wekelijkse COVID-19-persconferentie.
Personen in isolatie zijn mensen die niet echt zorg behoeven, maar wel gemonitord moeten worden. De mogelijkheid wordt bekeken om een tweede tent op te zetten bij het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW). Er wordt eveneens gekeken om Bosbivak Zanderij (BBZ) te gebruiken als isolatie opvang. Echter zullen er eerst technische- en bouwkundige aanpassingen en renovaties moeten plaatsvinden, zegt Ramadhin. BBZ biedt 200 tot 250 isolatieplekken.
De volksgezondheidsminister heeft gisteren bezoeken gebracht aan de diverse ziekenhuizen, die bereid zijn om ook COVID-19-gevallen, op verzoek van de regering, op te vangen. Het RZW is praktisch al vol, benadrukte de minister. Dit ziekenhuis heeft een opvangcapaciteit van 117 bedden en daarvan zijn 84 bedden sinds gisteren al bezet. Het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) kan 33 COVID-19-patiënten opvangen en daarvan zijn 22 bedden al bezet.
Het Diakonessenhuis is sinds gisteren gestart met het bieden COVID-zorg. Er is een capaciteit van 22 bedden beschikbaar. Het ‘s Lands Hospitaal heeft vier bedden. De bedoeling is dat hun capaciteit aan het eind van augustus wordt uitgebreid met 22 bedden.
Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft de vijfde etage compleet beschikbaar gesteld voor COVID-19-patiënten met een capaciteit van 20 tot 25 bedden. Op de Intensive Care Unit zijn er in totaal 28 bedden beschikbaar.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald