Bond SLM kiest nieuwe voorzitter in januari

De bond bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) zal in januari een nieuw bestuur kiezen. Bondsvoorzitter Robby Maaijen is eerder opgestapt, omdat hij door de leden niet meer gewenst was als voorzitter. De bond is nu bezig met de voorbereidingen van de verkiezingen.
Ondervoorzitter Steven Samson is vanaf het vertrek van Maaijen belast met de leiding. “Maaijen had geen draagvlak meer onder de leden en dit is meerdere malen bekendgemaakt,” zegt Marcia Clumper, secretaris van de bond. Na het indienen van een eerste motie was het niet gelukt om Maaijen af te zetten. Bij een tweede motie probeerde hij de dans te ontspringen, wat Maaijen toen niet is gelukt.
De rest van het bestuur moest ingrijpen, omdat we zo door niet konden, legt Clumper uit. “Het gaat om leden van wie we hun belangen moeten behartigen. De leden stuurden boze e-mails en kwamen ook niet meer tijdens vergaderingen.” Op een gegeven moment werd de voorzitter werd per e-mail op de hoogte gesteld van zijn afzetting en gevraagd om de eer aan zich zelf te houden.
De SLM is momenteel in moeilijk vaarwater beland. De bond is nog bezig met de onderhandelingen over de uitbetaling van de werknemers. De bond ziet graag dat het SLM-personeel uitbetaald wordt op basis van de huidige koers van de Centrale Bank van Suriname. Het SLM-personeel heeft een gedollariseerd salaris, maar ontvangt in Surinaamse Dollars.
Aangezien de SLM-medewerkers nog niets concreet van de regering hebben vernomen, blijven zij in beraad. De regering blijft op haar standpunt dat er geen geld is om de salarissen aan te aanpassen conform de wens van de leden.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald