Bond NV Luchthavenbeheer in beraad

Het bestuur van de Bond Personeel in dienst van NV Luchthavenbeheer (BPLB) is zich aan het beraden over eventueel te nemen stappen. De BPLB heeft met grote bezorgdheid, via een persconferentie van president Chan Santokhi, het standpunt van de regering vernomen namelijk dat deze een tegenstander is van geïndexeerde lonen en in principe hiervan af wil.
Het bestuur is en blijft van mening dat indexering van de lonen in de negentiger jaren een goed en weloverwogen besluit is geweest dat met veel strijd is afgedwongen om aan de verdere verarming van de werknemers een halt toe te roepen. Deze verarming als gevolg van de voorthollende inflatie, is het gevolg geweest van een slecht gevoerd economisch en corruptief beleid van politieke gezagsdragers.
Het bestuur is ten aanzien van de ontstane situatie zich aan het beraden over te nemen stappen en vraagt zijn leden in een circulaire om vanaf nu paraat te staan en de instructies op elk gewenst moment op te volgen. De bond heeft eerder al gedreigd in actie te gaan met betrekking tot het doorvoeren van de unificatiekoers conform de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).
Onlangs liet de bond weten dat vanaf mei 2020 tot heden de directie al meer dan 60 procent aan bezuinigingen had doorgevoerd, deels in overeenstemming met de vakbond met als uitgangspunt het waarborgen van de arbeidsplaatsen. In dit kader waren alle toelagen en andere financiële voorzieningen aan het personeel tot nader order uitgesteld, waardoor slechts de basislonen werden uitgekeerd.
Volgens de bond is met deze bijdrage het inkomen van de werknemers drastisch achteruitgegaan. De regering heeft namelijk ruimte gevraagd om te komen tot een oplossing van de problemen bij N.V. Luchthavenbeheer. Naar aanleiding hiervan heeft de bond toen besloten de acties die waren aangekondigd op te schorten.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald