Bond EBS vraagt Rusland om af te treden

De EBS-werknemersorganisatie, Owos, wil dat president-commissaris bij het bedrijf, Andy Rusland aftreedt. Dit is hem vandaag schriftelijk meegedeeld. Aangehaald wordt dat er door burgers een klacht is ingediend tegen hem bij de procureur-generaal. De Owos zegt het bedrijf én Rusland te willen beschermen tegen imago-schade. Daarom moet hij een pas op de plaats maken en de instanties ruimte te bieden voor een onderzoek naar de klacht. 

De bond schrijft dat bij de EBS belangrijke processen gaande zijn die mogelijk hinder zullen ondervinden van de beschuldigingen. De Owos zegt in een verklaring dat eerst een situatie is ontstaan waarbij een lid van de raad van commissarissen kort na zijn benoeming heeft bedankt. Het gaat om energie-deskundige Viren Ajodhia die door de VHP was voorgedragen. 

Nu is er een klacht ingediend tegen de president-commissaris. “Thans worden we overstelpt met vragen die wij helaas niet kunnen beantwoorden. Keer op keer is de NV EBS gedurende de afgelopen jaren slecht in het nieuws gekomen m.b.t. vermeende malversaties”, zegt de bond onder leiding van Steve Geerlings. 

De aandeelhouder, de Staat, wordt erop gewezen dat er genoeg gekwalificeerd kader is binnen het bedrijf om topfuncties te kunnen invullen. De bond gaat voor het benoemen van technocraten. “Wij zijn er moe van om periodiek, om de vijf jaar, geconfronteerd te worden met wisselende directies, hetgeen belemmerend werkt op de continuering van de bedrijfsvoering”, stelt het Owos-bestuur. 

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com