BOG-personeel voelt zich miskend om mislopen Covid-19-toelage

24/12/2020 18:06 – Van onze redactie

 
PARAMARIBO – Het personeel van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) voelt zich miskend door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid en de regering. Het is namelijk overgeslagen bij het toekennen van de Covid-19-toelage van SRD 750 binnen de zorgsector. Voorts heeft de bewindsman sinds zijn aantreden geen werkbezoek gebracht aan het BOG.
Tijdens een vergadering van de personeelsbond zijn onder meer deze zaken aan de orde gesteld en worden ze schriftelijk onder de aandacht van de bewindsman gebracht door bondsvoorzitter Ronald Hooghart. “Wij zijn van oordeel dat de toelage uitbetaald moet worden aan alle zorginstellingen die belast zijn met het Covid-19-gebeuren. Dit betekent dat het personeel van het BOG ook in aanmerking moet komen.” Gesteld wordt dat BOG in de rangorde protocollair een heel belangrijke zorginstelling is voor wat betreft pandemische gevallen.
Het bondsbestuur vraagt er ook aandacht voor dat van sommige personeelsleden de beschikking nog niet in orde is. Verder wenst de bond met de minister te praten over de verhoging van bepaalde financiële voorzieningen zoals vervoers- en kledingtoelage. De kosten voor deze zaken zijn door de aanpassing van de wisselkoersen door de Centrale Bank van Suriname omhoog gegaan. De medewerkers geven verder aan dat hun beschikkingen voor kledingtoelage en overuren vertraagd zijn op het ministerie van Volksgezondheid. Zij vinden dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd wanneer ze navraag doen over de afhandeling van hun stukken.
In de brief wordt ook een specifiek geval genoemd van een BOG-medewerkster die officieel is benoemd als milieu-inspecteur eerste klasse. “Echter blijkt haar mondeling te zijn aangegeven door de humanresourcemanager van het BOG dat het officiële document wordt aangehouden op het ministerie om opnieuw geëvalueerd te worden door de afdeling Personeelszaken”, staat in de brief. “Dit soort handelingen werken heel demotiverend naar het personeel toe.” Bij de minister wordt erop aangedrongen de beschikking voor de medewerkster in orde te maken
In het schrijven staat ook dat Volksgezondheid zou grossieren in rancuneuze handelingen tegen personeelsleden. Minister Ramadhin wordt opgeroepen om “de cultuur van rancune te verlaten en eensgezind te werken aan de gewenste ontwikkeling in het paradijselijke Suriname”.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname