Biza geeft gratificatie aan jubilarissen en gepensioneerden

Jubilarissen en gepensioneerden van het ministerie van Binnenlandse Zaken zullen een eenmalige gratificatie ontvangen over de periode 2015 tot en met 2019. Het betreft een gratificatie in de plaats van de gebruikelijke huldiging. Door de Covid-19 situatie kan het ministerie geen huldigingsbijeenkomsten organiseren, zoals het gewend is te doen. Op basis hiervan is al hetgeen dat gepaard zou gaan met de organisatie van de huldigingsbijeenkomsten in geld uitgedrukt ten bate van de jubilarissen en gepensioneerden, deelt het ministerie mee. De directoraten Binnenlandse Zaken en Human Resources Management ontvangen de gratificatie op twee verschillende tijdstippen. Een deel van de gehuldigden heeft deze maand het geld al ontvangen en het andere deel krijgt de beloning in juni. Directoraat Algemene Zaken, mag de gratificatie-uitkering in juni en augustus tegemoet zien. …………


Lees verder