Bissessur: Exporteurs hebben ook baat bij stabiele koers

Exporteurs die dertig procent van hun exportdeviezen moeten inwisselen zijn ontevreden. Ze krijgen voor hun retentiedollars minder bij de Centrale Bank van Suriname dan wat ze op straat zouden krijgen. Prenobe Bissessur, voorzitter van de deviezencommissie, onderkent dat sommige exporteurs niet blij zijn met het verlies dat ze daardoor lijden.”Maar als je goed kijkt, gaat het slechts om een verlies van tussen de drie en vier procent, een klein offer voor een groter doel waar ook zij voordeel aan zullen hebben,” laat hij optekenen door de Communicatie Dienst Suriname. Exporteurs maken ook deel uit van de samenleving van waaruit zij zakendoen. Zij hebben ook baat bij een stabiele koers en stabiele prijzen. “Ze worden in dat geval niet telkens geconfronteerd met hoge prijzen en kunnen daardoor goed plannen,” vindt Bissessur. “De Surinaamse dollars die ze voor hun valuta terugkrijgen, hebben de exporteurs immers ook nodig.” Ze moeten lokale kosten betalen zoals personeelskosten en voor water en elektra.De drie maatregelen die de regering heeft genomen om de internationale monetaire reserve naar een aanvaardbaar niveau te brengen, zijn niet permanent. Als er minstens twee tot drie maanden aan importdekking is en de wisselkoers is gestabiliseerd, zullen deze maatregelen mogelijk worden opgeheven, kondigt Bissessur aan. Exporteurs zijn verplicht al hun deviezeninkomsten naar Suriname terug te brengen (repatriatie). Ze moeten 30% van deze deviezen inwisselen bij de Centrale Bank (rententie) en ze mogen betalingen voor hun goederen niet meer in het buitenland doen, maar moeten dat vanuit Suriname doen. Op het niet naleven van deze verplichte maatregelen staan daar wettelijk geldboetes en in extreme gevallen zelfs celstraffen tegenover. Maar zegt Bissessur, de regering en de deviezencommissie willen de exporteurs zoveel mogelijk tegemoetkomen. Daarom is er gekozen voor een retentie van dertig procent in plaats van de wettelijk voorgeschreven honderd procent. “We blijven daarom ook praten met de exporteurs, omdat we het treffen van sancties zoveel mogelijk willen vermijden. We hebben namelijk een kleine economie en hebben iedereen nodig om te geraken uit de situatie waarin we zitten.” …………


Lees verder