Bisschop Choennie: “We hebben ergere tijden gehad in Suriname”

Bisschop Karel Choennie van de rooms-katholieke kerk is van mening dat de situatie waarin Suriname momenteel verkeert, zal veranderen. Het land zal wel uit deze malaise komen. “Er is hoop. Zolang we leven is er hoop. Suriname heeft ergere tijden gehad, vooral als er gekeken wordt naar de jaren negentig toen er geen grondstoffen waren. In die jaren ging het ook niet goed met Suriname,” zei de bisschop na de paasdienst in de Sint Petrus- en Pauluskathedraal in gesprek met Suriname Herald.
“Ik ben positief gestemd en hoopvol, dat we versneld ontwikkelingen zullen krijgen omdat er veel potentie is, vooral als de mensen willen. Vooral de politici moeten eerlijk zijn, dan zullen we de tien verloren jaren snel weer inhalen,” zegt bisschop Choennie.
Op eerste paasdag wordt de opstanding van Jezus herdacht. Om deze dag te herinneren of om die gezamenlijk te vieren bezoeken vele mensen de kerk. In tegenstelling tot de afgelopen jaren was de kerk minder druk bezocht. “Deze dagen zijn hoogtijdagen en dan krijgen we veel bezoekers, maar vanwege COVID-19 is dat niet het geval. De maatregelen moeten in acht genomen worden. Vele personen hebben de kerk niet bezocht, omdat er ook op de zitbanken een afstand moet worden gehouden, mensen mochten niet dicht bij elkaar zitten.
Op eerste paasdag stond Choennie stil bij het wegtrekken van kerkgangers. Hij is bezorgd hierover. Het is gebleken, ondanks er nog geen onderzoek in Suriname is gedaan, dat veel kerkbezoekers wegtrekken. “Er zijn wel wat cijfers van de Volkstelling van 2012, maar we hebben nog geen officieel onderzoek gedaan om na te gaan wat de reden is waarom kerkgangers wegtrekken.”
Uit de resultaten van de volkstelling van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, hebben 40.000 personen aangegeven niet tot een bepaalde kerk te behoren en 17.000 anderen hebben aangegeven, dat ze de vraag niet hadden begrepen of ze wilden daarop geen antwoord geven. Hieruit kan geconcludeerd worden dat wanneer er gezegd wordt dat Suriname een gelovig land is, dat tien procent is, stelt Choennie.
Voor de bisschop is het belangrijk dat vooral de jongeren weer aangetrokken en betrokken worden in de catechese. Het is belangrijk dat jongeren weten wat het geloof inhoudt. “De Bijbel is niet alleen maar theorie, maar ook praktijk.
“Je kan Jezus volgen, maar je wil niets hebben van zieke mensen die hulp nodig hebben of oudjes en gevangenen. De rooms-katholieke kerk is gebonden aan de Bijbel en we kunnen niet daarvan afwijken. Het is een universele leer, hoe wij bepaalde teksten moeten begrijpen. Het is een verschijnsel van de kerk en de seksuele moraal van de kerk spreekt jongeren niet meer aan,” zegt de bisschop.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald